Àrea tècnica 

Actualitat

14-09-2017

Subvencions per adaptar les plataformes elevadores o els ascensors de velocitat fins a 0,15 m/s

Publicades les bases i la convocatòria per sol·licitar ajudes per adaptar les plataformes elevadores o els ascensors de velocitat fins a 0,15 m/s a les exigències del Reial decret 1644/2008

25-07-2017

El CAATEEB participa en l’elaboració del Pla Clima de la ciutat de Barcelona

El Col·legi busca la implicació de tots els seus col·legiats en l’elaboració del Pla Clima animant-vos a participar en un procés de coproducció per recollir les aportacions dels qui vulguin contribuir...

13-07-2017

Publicada la Llei d'arquitectura

S'ha publicat al DOGC la Llei d'arquitectura que entrarà en vigor el 2 d'agost de 2017

11-07-2017

Actualitzats els comentaris dels DB SI i DB SUA del CTE

Aquests documents, elaborats pel Ministeri de Foment, encara que no siguin obligatoris, co...

30-06-2017

Subvencions per a obres de millora dels edificis dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya 2017

Publicades les bases reguladores i la convocatòria que han de regir la concessió de subven...