Sessions informatives 

L'àrea de visats organitza periòdicament sessions informatives sobre diferents aspectes de la tramitació del visat i del registre col·legial