Presentació 

Actualitat

12-12-2016

Qui, quan i com cal omplir la DRPOB-10 i altres consideracions en projectes per l’Ajuntament de Barcelona?

La DRPOB-10 és la declaració responsable del sol·licitant conforme ha notificat als propietaris i ocupants de l’edifici respecte les obres que es pretén realitzar. A continuació resolem dubtes freqüen...

07-12-2016

Qui és el representant en la consulta prèvia?

El “REPRESENTANT” de la consulta prèvia és l'agent que farà la tramitació de la sol·licitud del permís d’obres en representació de la propietat.

28-11-2016

Publicades noves eines d'ajuda per a la justificació normativa dels projectes d'e-llicències

Per facilitar la justificació normativa corresponent a l'elaboració de projectes per e-llicències, el CAATEEB publica regularment fitxes de justificació normativa.

28-09-2016

Jornades sobre la idoneïtat tècnica

La Unitat d’Idoneïtat Tècnica ha preparat dues jornades per als tècnics ja familiaritzats ...

28-09-2016

Modificació de les Declaracions Responsables DRPOB-03, 04, 05 i 08

A l’última actualització de l’aplicatiu de e-Llicències de l’Ajuntament de Barcelona s’han...