Presentació 

Actualitat

20-10-2017

Modificació de les Declaracions Responsables DRPOB-10 i 11

A la darrera actualització del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona s’han modificat les Declaracions Responsables DRPOB-10, DRPOB-11. Caldrà incloure-les sempre quan la guia de tramitació ai...

11-10-2017

Com s'activa el permís d'obres per a l'Ajuntament de Barcelona un cop obtinguda la idoneïtat?

A continuació us expliquem el procediment per activar el permís d'obres al portal web de l'Ajuntament de Barcelona

26-09-2017

Com i quan informar de mitjans auxiliars en la consulta prèvia?

Quan per fer obres a Barcelona calguin mitjans auxiliars, s’hauran d’informar a la consulta prèvia

30-06-2017

Com puc saber si un edifici està catalogat i/o protegit per patrimoni a Barcelona?

Per tal de consultar si un edifici té algun tipus de catalogació/protecció l´Ajuntament de...

22-05-2017

Com demanar cita prèvia amb l'Ajuntament de Barcelona? I altres tràmits telemàtics

L’Ajuntament permet fer tràmits de forma telemàtica, per tal d’agilitar procediments: dema...