16/03/2011 

Sol·licitud de certificats 

 Durant la vida professional del col·legiat, és possible que requereixi en algun moment l'elaboració d'algun certificat. Us presentem els més habituals:

  

 

·       Certificat de col·legiació

 

Acredita el professional com a col·legiat del CAATEEB. Inclou informació referent a la titulació, número de col·legiat i data d’alta en el Col·legi.

Sol·licitants: col·legiats

Preu: gratuït

 

·       Certificat d’habilitació professional

 

Acredita el professional com a col·legiat exercent. Conté informació referent a la  titulació i col·legiació, l’absència d’inhabilitacions professionals, i mútues (Musaat i Premaat).

Sol·licitants: col·legiats

Preu: 22,02€

 

·       Certificat de Registre de la Propietat

 

Acredita la facultat del professional per a l’emissió de certificats d’obra nova.

Sol·licitants: col·legiats

Preu: gratuït

 

·       Certificat de taxacions

 

Acredita la facultat del professional per a l’emissió d’informes de taxació de béns immobles.

Sol·licitants: col·legiats

Preu: gratuït

 

·       Certificat d’inscripció en el Registre de Societats Professionals

 

Acredita la inscripció d’una societat professional en el Registre de Societats Professionals del CAATEEB.

Sol·licitants: societats professionals registrades

Preu: gratuït

 

·       Certificat de pertinença de col·legiats a societats professionals registrades

 

Acredita el col·legiat com a soci professional d’una societat registrada al CAATEEB.

Sol·licitants: col·legiats i societats professionals registrades

Preu: gratuït

 

 

Els certificats anteriors es poden sol·licitar al Col·legi per les vies habituals, al telèfon 93.240.20.60, per correu electrònic a colegiacio@apabcn.cat o bé presencialment a la seu de Barcelona o a qualsevol de les delegacions.

 

El lliurament del certificat es fa presencialment al moment de la sol·licitud.

 

 

 

 

·       Certificat històric professional

 

Acredita els treballs visats per un tècnic en el CAATEEB, aportant un llistat amb les següents dades: data i número de visat, tipus de treball, tipus d’obra, PEM i emplaçament.

Sol·licitants: col·legiats i acreditats

Preu: gratuït per a col·legiats i 54,99€ per a no col·legiats (110,11€ per a no col·legiats, quan el certificat sol·licitat contingui altres dades no predefinides, o es refereixi a visats relatius a un període anterior a 15 anys)

 

·       Certificat d’aval provisional per a Gisa

 

Garanteix, davant Gisa, les obligacions derivades de l’adjudicació d’un concurs a un col·legiat o societat professional registrada.

Sol·licitants: col·legiats i societats professionals registrades

Preu: 24,28€

Consulteu els concursos oberts

 

·       Certificats específics

 

Tenen aquesta consideració els certificats que contenen informació diferent dels anteriors.

Sol·licitants: col·legiats, societats professionals registrades, no col·legiats.

Preu: 22,02€ per a col·legiats i societats registrades, i 54,99€ per a no col·legiats.

 

 

Aquests certificats s'han de sol·licitar al Col·legi per correu electrònic a assessoriajuridica@apabcn.cat  

 

El termini de lliurament es d'una setmana a la seu de Barcelona, i de 15 dies màxim a Delegacions.