Trasllat des d'un altre Col·legi 

Els professionals col·legiats a qualsevol Col·legi d'Espanya podràn sol·licitar un trasllat del seu Col·legi d'origen al CAATEEB. S'efectua l'alta col·legial al CAATEEB, quedant de baixa al Col·legi d'origen.
 

Documentació necessària:  

  • Emplenar el document de sol·licitud d'alta col·legial
  • 1 fotografia (mida carnet)
  • 1 fotocòpia del DNI (cal presentar també l’original)
  • Dades de domiciliació bancària
  •  Certificat de trasllat del col·legi de procedència (enviat pel Col·legi mateix)


 
Tràmit:

  • Sol·licitud del certificat de trasllat al Col·legi d'origen (el mateix Col·legi d'origen s'encarrega de fer-lo arribar al Col·legi de destí)
  • Tràmit de la baixa col·legial al Col·legi d'origen
  • Tràmit de l'alta col·legial al Col·legi de destí (un cop es disposi del certificat de trasllat)
     
No es pot visualitzar aquest element web. Per corregir el problema, obriu aquesta pàgina web en un editor HTML compatible amb el Windows SharePoint Services com ara el Microsoft Office SharePoint Designer. Si el problema continua, poseu-vos en contacte amb l'administrador del servidor web.