09/05/2017 

L’Assemblea aprova la gestió i els comptes de l’any 2016 

La represa de l’activitat constructora, les tramitacions legislatives i la promoció de la professió són alguns dels temes destacats a la sessió
 

El passat 4 de maig es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades en la qual la Junta de Govern va presentar l’informe de gestió i la liquidació pressupostària corresponent a l’any 2016, així com la memòria que recull l’activitat feta l’any passat. La sessió va ser presidida per Jordi Gosalves, president del CAATEEB, Maria Àngels Sánchez, vicepresidenta primera i comptadora; Jaume Casas, secretari i, per primera vegada també Josep Maria Forteza, que el passat 20 de març va ser designat nou vicepresident segon del Col·legi, d’acord amb la possibilitat prevista en els Estatuts col·legials. Tant la memòria d’activitats com la gestió econòmica va merèixer l’aprovació unànime de l’Assemblea.

 

Jordi Gosalves es va referir en el seu informe en primer lloc a la concessió de la Creu de Sant Jordi 2017 al CAATEEB, distinció que honora una trajectòria de més de 75 anys al servei de la professió i de compromís social. Va parlar de la tramitació de la Llei de l’Arquitectura que, ara si, reconeix la tasca i el paper dels aparelladors i arquitectes tècnics en el procés constructiu. La tasca desenvolupada en l’àmbit de l’urbanisme va ser un altre dels temes destacats pel president. També va informar de l’activitat del sector en base a les dades de visats i mercat de treball.

 

Tant la memòria d’activitats com la gestió econòmica va merèixer l’aprovació unànime de l’Assemblea

 

Quant a l’acció del CAATEEB, el president va destacar l’àmbit de promoció, debat i formació en BIM i en particular la tercera edició de l’European BIM Summit que tindrà lloc al maig, la participació activa al Saló Construmat, la promoció de la professió i el grau d’arquitectura tècnica entre els joves, la formació postgrau en BIM Manager i Quantity Surveyor i l’impuls a la comunicació col·legial. Finalment, es va referir a diversos aspectes de la política professional d’àmbit estatal i va fer una expressa referència a la preparació dels actes de celebració dels 10 anys de la Delegació del Maresme.

La memòria de gestió

L’explicació sobre l’activitat desenvolupada al llarg de l’any va anar a càrrec de Jaume Casas, secretari de la Junta de Govern, que va recordar les principals actuacions fetes, tant en l’àmbit de les relacions institucionals i l’activitat de representació, com les relatives als diferents serveis al col·legiat i àrees del CAATEEB. L’organització de la II Cimera Europea BIM, els nous postgraus que s’han iniciat, la promulgació del nou Codi Deontològic, l’edició del llibre dels 75 anys del CAATEEB, la celebració dels 25 anys de la Delegació del Vallès Occidental, la II Fira de la Rehabilitació d’àmbit ciutadà, la XIII edició dels Premis Catalunya Construcció i la posada en marxa de la campanya de promoció de la professió i el grau universitari van ser alguns dels temes destacats pel secretari.

 

També va destacar la formació continuada, el suport tècnic i jurídic, l’orientació professional i del mercat de treball, la millora dels canals de comunicació amb els col·legiats i la presència activa en els mitjans generals i del sector. Els col·legiats trobaran la relació completa de l’activitat desenvolupada pel CAATEEB en la Memòria d’activitats, la qual va ser aprovada per unanimitat per l’Assemblea General i ben aviat estarà disponible en el web.

Tancament econòmic

La vicepresidenta i comptadora de la Junta de Govern, Maria Àngels Sánchez, va presentar la liquidació dels comptes col·legials i el tancament econòmic de l’exercici 2016, que mostren un any més una situació dels balanços sanejada i robusta, amb un tancament econòmic positiu. Es van presentar els informes d’auditoria, així com de la Comissió Econòmica, designada per l’Assemblea General. També es van presentar els comptes d’explotació de les societats del CAATEEB, Aparelladors Serveis Professionals Corredoria d’Assegurances i Gescol Serveis i Tecnologies. La liquidació dels comptes del 2016 va ser aprovada per l’Assemblea per unanimitat i, a continuació, es va procedir a la renovació estatutàriament establerta de part dels membres de la Comissió Econòmica per a l’exercici 2017.

 

La sessió va finalitzar amb un torn obert de paraules en què alguns companys van exposar diferents preocupacions sobre el dia a dia professional i col·legial.


ACORDS DE L’ASSEMBLEA GENERAL

Els acords adoptats per l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el 4 de maig de 2017 van ser els següents:


  1. Aprovar la Memòria d’acció col·legial presentada per la Junta de Govern, corresponent a la gestió realitzada pel CAATEEB durant l’exercici 2016.
  2. Aprovar la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses del CAATEEB, corresponent a l’exercici 2016 i de l’aplicació del resultat, així com del balanç de situació comptable tancat el 31 de desembre de 2016.
  3. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 de la societat Aparelladors Serveis Professionals Corredoria d’Assegurances SLU (el capital del qual pertany íntegrament al CAATEEB) i de l’aplicació del resultat.
  4. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 de la societat Gescol Serveis i Tecnologies SLU (el capital del qual pertany íntegrament al CAATEEB) i de l’aplicació del resultat.
  5. Elegir els col·legiats Antoni Floriach, Anna Portella i Joan Vilella, que constituiran, junt amb Rafael Cercós, Esteve Aymà i Fernando Valero, la Comissió Econòmica per a l’exercici 2017, d’acord amb l’article 66 dels Estatuts col·legials.
  6. Designar els col·legiats Cèsar Giménez, Manuel Segura i Anna Portella, amb Fernando Valero com a suplent, com a interventors per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials.

 

Tots els acords es van prendre per unanimitat.Acta de l'Assemblea General ordinària de col·legiats del 4 de maig de 2017