26/05/2016 

Premis Catalunya Construcció 2016 

19 candidatures finalistes optaran als Premis Catalunya Construcció 2016, que es lliuraran el proper 30 de juny en el marc de La Nit de la Construcció.
Premis Catalunya Construcció 

El Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB) ha elegit les 19 candidatures finalistes del Premis Catalunya Construcció 2016, en les cinc categories professionals de direcció d’execució d’obra, direcció integrada de projecte, coordinació de seguretat i salut, innovació en la construcció i intervenció en edificis existents.

 

Aquesta és la XIII edició dels premis, que organitza el CAATEEB amb el suport del Consell de Col·legis d’Aparelladors de Catalunya i d’Arquinfad. De les candidatures finalistes sortiran els guanyadors de cadascuna de les categories, que es donaran a conèixer el proper 30 de juny en el decurs de la Nit de la Construcció, que enguany se celebrarà sota la pèrgola des Encants de Barcelona en una cerimònia que serà conduïda pel periodista Albert Om.


A la l’actual edició dels Premis Catalunya Construcció han concorregut 96 candidatures presentades per equips i empreses responsables de dirigir, coordinar i projectar obres acabades durant els anys 2014 i 2015.
Durant la Nit de la Construcció també es lliuraran els premis en reconeixement de la millor trajectòria professional i, per primera vegada, al millor treball de fi de carrera, on s’han presentat un total de 16 projectes acadèmics dels quals s’han escollit cinc com a finalistes.


El jurat de la present edició dels Premis Catalunya Construcció està format per Maria Àngels Sánchez, arquitecta tècnica i coordinadora de seguretat; Enric Batlle, arquitecte; Susana Pavón, arquitecta tècnica; Montserrat Bosch, arquitecta tècnica i investigadora de la UPC; Xavier Font, enginyer de camins; Celestí Ventura, arquitecte tècnic i assessor immobiliari i Jordi Gosalves, president del CAATEEB i alhora president del jurat.


 

Els guanyadors, el 30 de juny als Encants Barcelona
D’aquestes candidatures finalistes en sortiran les guanyadores de cadascuna de les categories, després que el jurat hagi fet un segon procés d’anàlisi i debat en profunditat, durant el qual podrà dirigir-se als candidats per sol·licitar-los informació addicional i fer una visita a les obres de referència.
 
Tots els finalistes rebran el seu diploma acreditatiu i optaran al premi en la seva categoria, que es donarà a conèixer en el transcurs de la Nit de la Construcció. La gran trobada del sector de la construcció se celebrarà el proper 30 de juny sota la gran pèrgola dels Encants de Barcelona, a tocar de la Plaça de les Glòries en una cerimònia que serà conduïda pel periodista Albert Om. La trobada és oberta a tots els professionals de la construcció.

---  En aquest enllaç podreu accedir a la sala de premsa, on trobareu més informació

CANDIDATURES FINALISTES

CATEGORIA DIRECCIÓ I GESTIÓ DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA

Edifici d’oficines per a la seu corporativa d’Endress+Hauser a Sant Cugat del Vallès

Candidatura: Ramon Garriga
Empresa: Unitat Tècnica 22a

La construcció de l’edifici corporatiu de l’empresa Endress+Hauser a Sant Cugat del Vallès, finalitzada l’any 2015, per les seves característiques geomètriques, un triangle escalè, per les solucions constructives descrites en el projecte i per les exigències de la propietat suïssa, han fet de la direcció de l’execució de l’obra tot un exercici de construcció, recerca i control dels materials.

El resultat final ha estat prou satisfactori, fins al punt que aquesta empresa especialitzada en la fabricació d’eines per a l’automatització de processos industrials, ha reconegut aquesta seu corporativa com una de les millors que l’empresa té arreu del món.


Remodelació del Mercat Municipal La Plaça a Sant Feliu de llobregat

Candidatura: Albert Dalmau i Blanca Noguera
Empresa: AMB
L’objectiu de la intervenció va ser actualitzar, revitalitzar i dotar de les instal·lacions necessàries un mercat del 1885 en actiu que requeria una reforma integral. Per reduir costos en la intervenció, s’ha mantingut l’activitat dels paradistes in situ durant la fase d’inici d’obres amb una durada d’un mes i la resta s’ha fet durant l’estiu amb el mercat tancat i una durada de 4 mesos. Un espai útil d’obra reduït, la ubicació dins la trama urbana, els imprevistos d’una obra amb valor patrimonial i l’atenció a les necessitats dels operadors completen els condicionats que aquesta obra havia d’atendre.


Centre Cívic Baró de Viver a Barcelona

Candidatura: Eulàlia Aran, Alex Inglés i Mohamed El Abdellaoui

El centre cívic i espai per a gent gran al barri del Baró de Viver és un equipament construït sota criteris de baixa tecnificació, basat en un sistema prefabricat, que assoleix una alta eficiència ambiental a base d’estratègies de disminució de la demanda energètica i utilització de sistemes estructurals i constructius econòmics prefabricats. Amb l’aplicació d’aquests criteris s’assoleix un edifici altament sostenible sense increment significatiu de pressupost. L’edifici ha obtingut el certificat Leed Platinum, sent el primer equipament social de nova construcció a l’Estat espanyol que aconsegueix aquesta distinció mediambiental.


Centre de Formació Professional de l’Automoció de la Generalitat de Catalunya a Martorell

Candidatura: Oscar Villafranca, Ernest Gómez, Oriol Ruiz i Marc Casany
Empreses: CTP 1999 / CAAS Arquitectes

El projecte s’ubica dins d’un polígon industrial al nord de Martorell. La seva proximitat al sector de l’automoció el converteix en un centre neuràlgic per a la creació d’un centre formatiu i tecnològic on la indústria i la docència coexisteixen en un mateix edifici. Els objectius assolits per l’equip de direcció passen per la consecució d’una obra complexa amb un elevat nivell d’exigència en els requeriments funcionals i de qualitat que, malgrat les dificultats provocades per la crisi del sector, han aconseguit bons resultats de planificació, cost i eficiència energètica, així com una obra de gran qualitat arquitectònica.


Teatre Auditori de Llinars del Vallès

Candidatura: Manel González Solanes
Empreses: ARESTA a+u

La participació d’Aresta a+u en la construcció d’aquest edifici dissenyat per l’arquitecte portuguès Àlvaro Siza s’inicia amb el concurs d’idees, la col·laboració en el projecte i la direcció de l’execució de l’obra. S’elaboren els amidaments de les partides i es defineixen els preus que deriven en el pressupost i la seva valoració. Es fa la supervisió de l’evolució de tots els processos constructius per tal de complir els terminis acordats i es du a terme el control i la fiscalització econòmica. Tot el procés de direcció de l’execució i control de qualitat buscarà conjugar la màxima fidelitat al projecte, el rigor tècnic i la qualitat constructiva amb l’adequació a l’assignació econòmica prevista.

CATEGORIA A LA DIRECCIÓ INTEGRADA DE PROJECTE

Campus Diagonal-Besós de la UPC

Candidatura: Josep Benedito, Xavier Bardají, Gaspar Costa, Iolanda Martínez, Ignacio Sánchez, Maria José Pacheco i Víctor Bertran
Empreses: RQP Arquitectura

El nou Campus Diagonal Besós és un complex acadèmic i de recerca en l’àmbit de l’enginyeria industrial endegat per la UPC per constituir un nou espai de referència internacional en la docència, recerca i innivació en les àrees de les tecnologies química, de materials, biomèdica i de l’energia. L’àmbit inicial està format per tres edificis universitaris, una àmplia zona de comunicació, la urbanització del Campus Obert i les infraestructures de serveis. La direcció integrada de projecte d’aquestes obres ha suposat un autèntic repte per a l’exercici d’aquesta disciplina, atesa la complexitat dels supòsits de partida de l’operació.


Rehabilitació dels palaus gòtics Nadal i Marquès de Lió per a la nova seu del Museu de les Cultures del Món a Barcelona

Candidatura: Lluís Camí i Albert Lacasa
Empreses: QEstudi 29 Assessorament Tècnic

L’operació de gestió de projecte i obra per a la realització de la nova seu del Museu de les Cultures del Món de Barcelona ha representat un important repte, condicionat per un ajustat procés de tramitació i execució de les obres en un termini màxim de 23 mesos i amb un pressupost ajustat i limitat, al qual s’afegeix la dificultat d’haver d’intervenir en edificis d’època medieval amb una important intervenció de rehabilitació i restauració. Es van gestionar tant els projectes d’arquitectura i com també els, de museografia, que es van dur a terme de forma solapada en les darreres etapes de l’obra.

CATEGORIA A LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

Rehabilitació i adequació de l’edifici de l’antiga seu de l’ONCE a Barcelona

Candidatura: Jesús Fernández Antolín
Empreses: TRESAT Coordinadores de Seguridad

L’obra va consistir en la reforma total d’un edifici d’oficines a Barcelona en el qual s’ha mantingut únicament l’estructura i en el qual s’hi ha intervingut en els sostres per tal de modificar la caixa d’escales i introduir-hi noves caixes d’ascensors. El ritme d’execució va ser molt elevat tenint en compte el tipus d’obra i la relació entre el pressupost i el termini fixat, arribant-se a superar els 300 operaris treballant de forma simultània a l’obra. La coordinació d’activitats ha estat requerida en un ampli ventall de situacions complexes.


Construcció de nau industrial i logística de Mango a Lliçà d’Amunt

Candidatura: Josep Garcia, Javier Bou i Daniel Vega
Empreses: Getinsa-Payma

La coordinació de seguretat i salut del projecte d’urbanització, construcció de nau industrial i equipament interior per a centre logístic internacional de l’empresa Mango va abastar tres fases, la primera amb una única empresa constructora, la segona amb dues empreses i dos projectes i la tercera a 45 contractistes i 363 empreses en total, amb una mitjana diària en la fase de construcció de la nau de 364 treballadors. El pressupost total va ser de 360 milions d’euros per a un projecte amb una superfície de 48,12 hectàrees d’urbanització i una nau de 280.000 metres quadrats.


Reparació, restauració i adequació de la Masia de Can Puig a Sant Cugat del Vallès

Candidatura: Annaïs Soler

La coordinació de seguretat d’aquesta obra d’intervenció en edifici existent va haver d’afrontar el difícil repte de compaginar les obres dins d’un centre en funcionament d’una comunitat terapèutica amb residència permanent, silenci a certes hores del dia, netedat en l’ambient, etc. Destaca el compromís de rapidesa en l’execució, amb poc temps per coordinar tots els agents. Es fan reunions de coordinació amb les empreses i amb els usuaris del centre i es coordinen els plans d’emergència. L’obra implica redistribució d’espais, instal·lació d’ascensor i construcció d’una nova escala d’emergències, entre d’altres.

CATEGORIA A LA INNOVACIÓ EN LA CONSTRUCCIÓ

Centre de Formació Professional de l’Automoció de la Generalitat de Catalunya a Martorell

Candidatura: Marc Casany
Empreses: CAAS Arquitectes i CTP 1999

L’edifici executat es caracteritza per la incorporació de criteris acústics i climàtics que el diferencien d’altres construccions similars. Destaca el sistema de la façana principal de doble pell pensat a partir de la solució de fabricació d’un automòbil. Es tracta d’una façana que no tan sols vincula la seva estratègia de disseny a solucionar requeriments tèrmics i de salubritat, sinó que també dóna resposta a condicionaments acústics, tot utilitzant la fórmula física de l’efecte Helmholtz i creant així un sistema tot u a un cost molt reduït.


Espai Mas Marroch-Àgora a Vilablareix

Candidatura: Oriol Roselló

El nou espai Àgora del Mas Marroch de Vilablareix, on El Celler de Can Roca organitza actes i esdeveniments, ha estat construït amb consciència ecològica. Amb aquest tarannà, s’han reproposat les tècniques tradicionals de la construcció en el sistema productiu i social d’avui, de manera que es treballa amb matèries primeres més que amb productes elaborats per processos industrials. Els autors d'aquest edifici entenen l’obra com una vertadera tasca d’equip en la qual els artesans s’hi incorporen des de la fase prèvia de disseny fins al procés d’execució de l’obra.


Casa 1014 a Granollers

Candidatura: David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros, Roger Tudó, Ramon Anton i Vanessa Vallmitjana
Empreses:HArquitectes

La Casa 1014 incorpora diferents decisions en termes constructius i energètics amb una clara voluntat de prioritzar un òptim comportament passiu. Des dels patis bioclimàtics fins al sistema estructural i la doble fulla ceràmica de les façanes, així com els sostres activats que fan de grans superfícies radiants, tot són decisions dirigides a garantir un comportament energètic eficient. Pel que fa a l’estructura, el projecte opta per un sistema de murs que reforça la tipologia de la casa, amb diferents solucions estructurals que aporten alhora ritmes i textures a que atorguen al conjunt una nova expressivitat.

CATEGORIA A LA INTERVENCIÓ EN EDIFICACIÓ EXISTENT

Rehabilitació de les adoberies Bella i Bernades com a seu del Centre Europeu de la Pell de Qualitat a Igualada

Candidatura: Oriol Cusidó, Jordi Marí, Irene Marzo i Carles Romero
Empreses:Taller 9s arquitectes

El projecte s’emmarca en una operació estratègica de ciutat que vol aprofitar els actius patrimonials del barri industrial del Rec, essent aquest projecte el primer pas en la seva recuperació i té com a objectiu crear un espai de difusió del treball de la pell en el segle XXI. Es tracta d’una intervenció intel·ligent que vol esdevenir model i exemple per a les actuacions futures en aquest enclavament urbà, tant pel que fa a l’edifici acabat com a les solucions constructives adoptades. La limitació pressupostària ha estat força exigent i en l’elecció dels materials i sistemes constructius s’aposta per solucions simples i de fàcil execució.


Reforma i ampliació de la caserna de la Guàrdia Urbana UT8 a Nou Barris

Candidatura: Claudi Aguiló, Albert Domingo, Xavier Vendrell, Oscar Garzón i Jordi Bragulat
Empreses:DATAAE, XV Studio i SGS Tecnos
El projecte de reforma i ampliació d’una caserna de la Guàrdia Urbana ubicada a l’antic Institut Mental de la Santa Creu a Nou Barris planteja la rehabilitació de l’espai de planta baixa d’aquesta part de l’edifici, combinada amb una ampliació programàtica mitjançant una edificació soterrada al pati exterior. Aquesta solució de soterrament redueix l’impacte visual que implicaria una ampliació de tipus convencional que ocupi l’espai del pati exterior amb una nova edificació i dota la nova plaça d’una condició d’espai públic. Atès l’interès patrimonial de l’edifici, el projecte rehabilita el pòrtic del pati, així com l’antiga sala d’autòpsies de planta hexagonal ubicada al centre del pati i que ha estat reutilitzat com a lluerna.


Rehabilitació de la Torre de les Aigües del Besós al Poblenou

Candidatura: Antoni Vilanova, Eduard Simó, Joan Olona, Mercè Tatjer i Guillem Torres
La rehabilitació de la Torre de les Aigües del Besós com a nou equipament cultural de la ciutat de Barcelona ha representat l’esforç d’un equip multidisciplinari. L’estat de la construcció, en avançat estat de degradació i amb patologies i lesions causades per fenòmens naturals i per vandalisme, representaven greus dificultats en el procés de restauració. Tots els procediments utilitzats per a la direcció de l’execució han estat definits en el procés d’estudi i redacció del projecte executiu, des d’una múltiple visió arquitectònica, arqueològica i històrica. L’obra s’ha planificat per fases en la gestió de les quals ha estat clau el control econòmic dut a terme de manera rigorosa i amb la col·laboració d’excel·lents empreses especialitzades.


Adequació d’un edifici de l’antiga caserna de La Remunta per a escola Bressol a L’Hospitalet de Llobregat

Candidatura: Francesc Belart i Jordi Badia
Empreses:Belart Arquitectes Tècnics i BAAS Arquitectura
Les obres de reforma i ampliació que s’han dut a terme dins de l’antic complex de la Remunta han estat molt exigents per a tots els intervinents. Una execució compromesa, amb enderrocs selectius i ordenats, amb grans estintolaments, canviant cobertes existents i obrint-ne de noves. L’espai s’ha omplert de llum tot afegint un cos d’accés fet de vidre i formigó clarejat. S’han creat cinc aules amb sortida directa al pati. Es forada la teulada de la planta superior per fer entrar la llum i la vida. Terra radiant per rodolar damunt del linòleum. La cota de finestres baixa a la mida dels petits usuaris. No perdem el passat. L’escola bressol és un contenidor de futur


Reforma d’un habitatge al carrer Radas de Barcelona

Candidatura: Albert Cusó, Miquel Mariné, José Ramos i Albert Brufau

La reforma d’un habitatge entre mitgeres en els baixos d’una finca al Poble Sec partia d’unes limitacions econòmiques que van condicionar l’encàrrec en fases de projecte i d’obra, que l’empenta dels projectistes i la mentalitat oberta dels clients van animar a tirar-lo endavant. La clau ha estat trobar solucions enginyoses i creatives amb materials bàsics per aconseguir un espai agradable on viure i treballar. L’altre factor d’èxit ha estat la capacitat de crear un nou espai dins d’uns límits ja existents, aconseguint una qualitat espacial i constructiva que una acurada execució de les obres ha ajudat a aconseguir.


Nou accés al centre històric de Gironella

Candidatura: Carles Enrich

L’encàrrec consistia en la construcció d’un ascensor com a nou accés al centre històric de Gironella, per tal de dinamitzar la connectivitat urbana entre el nucli antic i la part moderna del poble, separades pel Llobregat i per un desnivell de 20 metres. El projecte respecta els elements patrimonials i es separa de les restes de la muralla del castell. Acer, obra ceràmica i vidre configuren els materials del nou elevador, que s’ubiquen de manera estratègica segons la seva ubicació i que permet un contacte visual continuat ja sigui amb el passeig fluvial en la zona baixa o amb els vestigis de la muralla al llarg del recorregut vertical.