Àrea tècnica 

Actualitat

10-01-2017

Modificades les fitxes de prevenció d'incendis dels Bombers de Barcelona

Bombers de Barcelona ha actualitzat algunes de les fitxes de normativa de prevenció d'incendis que complementen l’Ordenança municipal de condicions de protecció contra incendis (ORCPI/08)

27-12-2016

Nous documents amb comentaris i de suport pel compliment del CTE, i nova versió de l'eina unificada LIDER-CALENER (HULC)

S'han actualitzat els documents amb comentaris DB-SI, DB-SUA, DB-HR i DB-HS així com la Guia d'aplicació del DB-HR i el Document de suport DB-SUA/2. També s'ha publicat una nova versió de l'eina unifi...

13-12-2016

Pròrroga del pla estatal de l'habitatge

Amb aquesta pròrroga es garanteix la continuïtat del finançament dels ajuts estatals a l'habitatge durant l'any 2017.

12-12-2016

Nota informativa sobre versions electròniques del llibre d’incidències

L'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral ha publicat una nota Informativa sobre vers...

22-11-2016

Publicada Guia IEE DB-HR

S'ha publicat la guia per donar compliment de la part IV de l'IEE. Condicions bàsiques de ...