Subvencions 

Aquí trobareu un recull de totes les subvencions vigents que us poden ser d'utilitat per portar a terme les vostres intervencions i/o per informar als propietaris.

Subvencions

14/09/17
Publicades les bases i la convocatòria per sol·licitar ajudes per adaptar les plataformes elevadores o els ascensors de velocitat fins a 0,15 m/s a les exigències del Reial decret ...
30/06/17
Publicades les bases reguladores i la convocatòria que han de regir la concessió de subvencions per a per a obres de millora de l'accessibilitat i per al coneixement de l'estat del...
03/04/17
L’exempció serà total en el certificats amb qualificació energètica A i del 50% en qualificació energètica B.
28/03/17
Publicada al DOGC una nova convocatòria per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges de Barcelona.
13/12/16
Amb aquesta pròrroga es garanteix la continuïtat del finançament dels ajuts estatals a l'habitatge durant l'any 2017.

Recursos digitals per gestionar i trobar subvencions


A continuació us facilitem enllaços a les diferents administracions que poden oferir subvencions relacionades amb habitatge.