Skip Navigation LinksServei d'Ocupació > Actualitat > El Col·legi va participar activament al Dia de l'Emprenedor d'enguany, amb la Taula rodona: Oportunitats amb futur en un sector "en crisi" l'edificació
Emprenedors 
01/12/2010 
El Col·legi va participar activament al Dia de l'Emprenedor d'enguany, amb la Taula rodona: Oportunitats amb futur en un sector "en crisi" l'edificació 
 
Dins el marc del dia de l’emprenedor, el CAATEEB va organitzar una taula d’experts sobre les oportunitats en un sector en crisi: l’edificació.

Allà vam anunciar 26 oportunitats de negoci que s’han identificat a  l’estudi que s’esta elaborant a partir de l’Informe d’Oportunitats del Sector d’Edificació que va realitzar el Col·legi el passat any 2009. L’acte es va realitzar-se a la Fira de Barcelona el passat dimecres 16 de juny.

 

Es va fer referència a les característiques que haurien de reunir els nous projectes emprenedors al sector d’edificació, com ara: l’especialització, el treball en xarxa, la diferenciació i l’anticipació.

 

Posteriorment es va parlar de cadascun dels subsectors analitzats a l’estudi:

  • Intervenció en edificis existents: és un dels subsectors amb més possibilitats immediates. Destacant la rellevància de la inspecció tècnica d’edificis (l’ITE) per estalviar diners i evitar patologies greus.
  • Project Manager especialitzat arran d’una necessitat del control econòmic dels projectes immobiliaris, tant en definició com en execució. bancs i inversors volen tenir la certesa de que el finançament va directament a parar al projecte i que es rendabilitzarà la inversió, això requerirà d’experts que facin aquest control extern, de forma especialitzada.
  • La sostenibilitat als edificis actualment la sostenibilitat està comportant un canvi en el mercat, això comporta un risc o una oportunitat. Aquesta sostenibilitat evolucionarà a conceptes més adaptats a la persona humana i això permetrà una modificació de les formes de vida i del sector.
  • Processos d’industrialització innovadors i incorporació de les TIC als edificis: La industrialització no necessita una gran inversió, tan sols identificar els sistemes que funcionen dins la indústria i aplicar-los al sector. Cal anar cap a una industria que té capacitat de poder fabricar i que, junt amb l’expertesa del professional tècnic, faciliti  la interacció de la indústria existent amb els professionals externs, d’aquesta interacció en sortiran les oportunitats.
  • Noves formes de promoció i habitat: l’habitatge és un producte financer i que a hores d’ara no es donen les circumstàncies favorables pels promotors. Hi ha formes d’autopromoció i models de cessió d’ús, la novetat radica en contemplar-ho des d'un punt de vista diferent. Seguint amb el sistema de cessió d’ús en habitatges cooperatius, s’ha d’explorar aquesta alternativa d’accés a l’habitatge que permetrà una reducció a la factura final i un accés a un ampli ventall de la població.

 

Com a conclusió final, de l’estudi que està elaborant el Col·legi per Barcelona Activa, vam anunciar que estem ultimant, que el fet d’identificar i detallar oportunitats amb l’intenció d’orientar als nous emprenedors del sector. Aquest estudi sortirà publicat després de l’estiu.


Comparteix a:
Agenda
Sol·licitud catàlegs  
Assistència accident  
Publicitat
Bon Pastor 5, 08021 Barcelona | Tel. 93 240 20 60
© Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona 
Altres webs
Col·legi Aparelladors de Barcelona
emas
Certificats
emas       ISO 14001       ISO 9001