30/11/2015 

Llistes de pèrits judicials d'ofici 

A petició del Departament de Justícia, subdirecció general de suport judicial, s’inicia el procés d’actualització de les llistes de perits d’ofici corresponents al 2016.

 

Període d’inscripció: del 2 de desembre al 15 de desembre del 2015

 

Tots el col·legiats interessats s’hauran d’inscriure o renovar la seva inscripció i acceptar les condicions establertes pel Departament de Justícia i la Llei d’enjudiciament Civil, que preveu que el perit pot excusar-se d’acceptar el càrrec una vegada designat només si al·lega causa justa i si el jutge o tribunal l’admet. És per això, que la Direcció General del Departament de Justícia demana que els professionals que s’incloguin realment tinguin la disponibilitat necessària perquè si son cridats per un òrgan judicial, i si tenen els coneixements adequats puguin acceptar-ne l’encàrrec.

 

Pel que fa a la llista de perits Judicials d’ofici que fa referència l’ordre JUS/419/2009, ens informen de Suport Judicial que si un perit que hi estigui adscrit és cridat per un òrgan judicial, i aquest comunica que aquest no ha atès degudament l’encàrrec judicial en pot ser exclòs.

 

Els col·legiats que estaven inscrits a les llistes dels anys anteriors han de tornar a formalitzar la inscripció per actualitzar les seves dades.

 

Per inscriure’s o renovar la inscripció a la llista de perits judicials d'ofici de 2016, actualitzeu les vostres dades col·legials: Entrar a l’oficina virtual> dades col·legials> pestanya “Borsa de treball/consultoria”> clickar botó “Llista pèrit d'ofici”> emplenar formulari indicant els partits judicials en els que vol treballar, i acceptar condicions> clickar botó “ desar perit d'ofici”

Reviseu que les vostres dades de contacte estan actualitzades a la pestanya “dades personals” (adreça, codi postal, telèfons, correu electrònic...)

 

Accés a oficina virtual


Només s'admeten inscripcions i modificacions de dades durant el periòde d'inscripció. 

 

Per més informació treball@apabcn.cat o al telèfon 932 402 060 servei d’ocupació

 

Llistat de pèrits judicials d'ofici

 

L'Ordre JUS/419/2009 relativa al pagament dels peritatges judicials a càrrec del Departament de Justifica, va entrar en vigor l'1 de gener de 2010.

 

Aquesta Ordre estableix que a finals d’any  es demanarà als diferents col·legis professionals -i aquests l'hauran de lliurar- un llistat de tècnics disposats a actuar com a perits judicials d'ofici. La primera designació de cada llista es farà per sorteig davant el secretari judicial i a partir d'aquesta es faran les següents designacions de forma correlativa.

 

El llistat que remet el CAATEEB a primers d'any per petició de l'Oficina de Suport Judicial agrupa a aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació experts en l'elaboració d'informes tècnics perquè puguin ser designats pel jutge en procediments judicials relacionats amb la construcció.

 

L'actuació del Col·legi de conformitat amb l'art. 341 de la LEC només es limita a l'elaboració i lliurament d'aquest llistat a petició del Departament de Justícia i per tant, no intervé en les designacions dels perits i perites doncs això correspon als òrgans jurisdiccionals.

 

La inscripció només es pot fer en els períodes de renovació a requeriment de Suport Judicial del Departament de Justícia, normalment al novembre o desembre de cada any, per estar amb les dades actualitzades en el llistat que entra en funcionament al generar de l’any següent.

 

La informació dels períodes de renovació de les llistes es publica al Butlletí electrònic 7@ del CAATEEB en el moment de la petició d’actualització per part de l’oficina Suport Judicial per tal que els col·legiats interessats hi puguin accedir.

 

 Una vegada realitzada la inscripció, podeu verificar-la consultant la llista a la fitxa de dades col·legials, a la pestanya “Servei d'ocupació” a l’opció “Perits judicials d'ofici”.

 

Per més informació treball@apabcn.cat o al telèfon 932 402 060 servei d’ocupació

 

Si a més a més voleu inscriure-us a la llista de perits judicials trobareu informació aquí