Servei de validació i registre 

Actualitat

23-03-2017

Com saber quins impresos he de presentar per a cada visat?

Saber quins impresos hem de presentar per a cada visat és una tasca que fa l’Oficina Virtual, ja que tria els impresos adequats en funció dels treballs que es sol·licitin i els genera automàticament a...

15-03-2017

Avantatges visat del Llibre d'incidències digital (Liweb)

En adquirir un llibre d’incidències en format digital Liweb, mitjançant l’eina del CAATEEB, podreu recuperar l’import en tramitar el visat d’aquest llibre d’incidències.

15-02-2017

Pòlissa col·lectiva inclosa en el visat d’altres treballs

El CAATEEB ha incorporat la possibilitat de visar tots els treballs professionals, exceptuant obra i seguretat, acollint-se a la pòlissa de responsabilitat civil col·lectiva

21-12-2016

Publicació de la tarifa del Servei de Validació per a l'any 2017

En l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades, que va tenir lloc el passa...

14-12-2016

Què és l'AFI en els expedients d'habitabilitat?

En el moment de tramitar el visat d’una Cèdula d’Habitabilitat, tenim la possibilitat d’ad...