02/02/2015 

Drets de visats 

Els drets de visat, són l'aportació econòmica dels col·legiats, com a contraprestació per la gestió col·legial, en la tramitació del visat de les intervencions professionals.
 

Tarifes 2016: 

 

 Tarifa Servei de Validació 2016 Nou!!

 

Es mantenen les tarifes del 2015 que van incorporar avantatges en el preu del visat digital d’expedients de tècnic únic. Si en un mateix expedient digital s’inclou l’encàrrec complet de Projecte o Documentació tècnica, Estudi o estudi bàsic de Seguretat i Salut, i la Coordinació de seguretat en fases de projecte i/o Execució d’obres, el cost del visat es redueix en un 5%. Si es tracta d’un expedient d’obres a Barcelona, i es tramita conjuntament amb la sol·licitud d’Informe d’idoneïtat Tècnica aquest avantatge és del 15%.

 

Aquest pack avantatge es sumava a l'implantat al 2014 per tràmits de treballs agrupats de Certificats d’habitatge usat (CHU) més Certificats d’eficiència energètica (CEE) en un sol expedient. 

 

Visa digitalment els teus expedients i podràs tramitar telemàticament amb l’Administració, a més dels avantatges en el cost del visat: 

  • -25% visat conjunt de certificats d’habitabilitat i certificats d’eficiència energética
  • -10% a informes, dictàmens, certificats, aixecaments, treballs urbanístics, estudis econòmics, gestions i col·laboracions
  • -4% a la resta de tràmits digitals

  

Simulació del càlcul dels Drets de Visat i Registre

 

Podeu fer simulacions de despeses de visat de la vostra intervenció professional a través de l’Oficina Virtual.

 

Si l’expedient es tramita digitalment, s'aplicarà una bonificació en el moment de la facturació.

  

 Manual simulador tarifes servei validació