Actualitat de l'Àrea tècnica

Normativa i CTE

La Inspecció de Treball actua davant els cops de calor i presenta un pla d’actuació per fer front a les situacions de treball que posin en perill la salut de les persones treballadores (especialment en el sector agrari i el de la construcció)
El Servei de Bombers de Barcelona ha publicat una nova de fitxa sobre Instal·lacions de recàrrega de vehicles elèctrics (IRVE)
Sindicats, patronals i Govern de la Generalitat marquen com a objectiu principal reduir la sinistralitat laboral per sota de la mitjana europea
Aquest Reial decret, encara no publicat al BOE, derogarà la Instrucció del Formigó Estructural (EHE-08) i la Instrucció de l'Acer Estructural (EAE)
La UE renova el marc estratègic per millorar la Seguretat i Salut en el Treball (SST) en el context del món posterior a la pandèmia marcat per la transició ecològica i digital, els reptes econòmics, demogràfics i l’evolució de la noció de l’entorn laboral
S'ha publicat al BOE el Reial decret 390/2021 que regula el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis
La Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha publicat noves instruccions sobre criteris tècnics a aplicar en l'elaboració dels informes d'avaluació tècnica
Nova circular de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge sobre les noves modalitats d’allotjament amb espais comuns complementaris establertes pel Decret Llei 50/2020
Aquest cas pràctic fa referència als habitatges unifamiliars adossats. També s'actualitza la versió primer que es va publicar l'octubre de 2020
Amb aquesta modificació es vol millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques en els edificis
La Comissió Interministerial per a la incorporació de la metodologia BIM en la licitació pública actualitza la pàgina web
El Govern vol impulsar el mercat de lloguer amb la regulació de l'allotjament amb espais comuns i l'actualització dels mòduls de l'habitatge protegit
A partir del 24 de setembre és d'aplicació obligatòria el Reial Decret 732/2019 de modificació del Codi tècnic de l'edificació (CTE)
L'Àrea Tècnica del CAATEEB publica fitxes justificatives del Codi tècnic que els tècnics podrán utilizar per donar compliment a les seves intervencions
Ampliació del termini de pròrroga de les llicències d'obres paralitzades per causa de la conjuntura de crisi econòmica en el sector de la construcció. La pròrroga s’amplia fins al 31 de desembre de 2022.

Publicacions, Guies, etc

Informació oficial sobre l'estratègia espanyola per a canalitzar els fons Next Generation
Aquesta guia vol ser una ajuda de tot el que cal conèixer i definir a l’hora de plantejar la incorporació del BIM a una licitació pública
Recull de preguntes freqüents sobre la inspecció tècnica dels edificis efectuades a l'àrea tècnica del CAATEEB
Les subvencions per a la retirada d’amiant durant el 2020 han suposat un increment d'euros del 440% respecte al 2019
Recull de preguntes freqüents sobre habitabilitat efectuades a l'àrea tècnica del CAATEEB
Document per a la presa de dades en les visites de reconeixement i inspecció
Guia temàtica de recursos digitals i en paper sobre la reutilització de les aigües grises i pluvials en els edificis
L'objectiu de la guia és optimitzar els fons del Programa de Rehabilitació Energètica d'Edificis (PREE)
L'ICAEN ha publicat el tercer número de la col·lecció Recomanacions. Per fer-ho bé! titulada L'autoconsum fotovoltaic domèstic
L'Àrea Tècnica del CAATEEB ha publicat un nou document a l'abast sobre instal·lació d’ascensors en els edificis existents
El CAATEEB ha publicat un nou manual dins de la col·lecció 'Manuals d'energia'. Aquest nou volum tracta sobre l'aplicació 'Test energètic' desenvolupada pel Col·legi.
Publicada guia d'aplicació del DB-HE 2019 amb un exemple d'habitatge unifamiliar mínim.
Guia de solucions en edificis existents per la protecció davant el gas radó. Inclou fitxes amb exemples de casos reals
L'àrea tècnica del CAATEEB publica un nou apunt tècnic titulat "Instal·lacions en habitatges. Gas natural. Conceptes bàsics i aparells de circuit obert"

Subvencions

S'han publicat al BOP subvencions per a la redacció de projectes i altres documents tècnics relatius a actuacions integrals de rehabilitació en edificis de tipologia residencial col·lectiva de l'àrea metropolitana de Barcelona
Publicades subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2021
Obert del termini de presentació de sol·licituds d’ajuts per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà, amb subvencions per obres de naturalització i sostenibilitat i de la millora de la imatge exterior dels comerços.
S'ha publicat la convocatòria de l’any 2021 de subvencions per al foment de l'adequació d’habitatges específiques per als municipis que integren l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Tècnica i professió

Augment de la sinistralitat laboral durant els primers mesos de l'any amb relació al mateix període del 2020

Serveis CAATEEB

Nou espai web on trobareu les aplicacions informàtiques amb descompte