Botiga publicacions tècniques 

Per adquirir els productes que aquí trobareu, envieu les vostres dades de contacte (nom i cognoms, adreça postal i electrònica) a assessoriatecnica@apabcn.cat i us farem arribar el document de forma fàcil i senzilla.

Nota: Els preus inclouen l'IVA. Per a trameses postals hi ha despeses d'enviament.

 

Manuals d'Energia

Col·lecció sobre energia que inicia el CAATEEB, amb la participació de professionals que tenen un profund coneixement i experiència contrastada en l’àmbit d’actuació que s’hi tracta.  Són documents que volen impulsar la qualitat dels treballs i promoure l’excel·lència en la prestació dels serveis professionals.

 versió pdf  

 versió paper  

PVP

preus col·legiats

PVP

preus col·legiat

 1- Manual d’auditoria energètica  11,03€ gratuït

 
 2- Manual d'energia solar tèrmica  (en preparació) 11,03€ gratuït

 

 

Manuals de Diagnosi

Sèrie de publicacions adreçades als professionals de la rehabilitació per facilitar una correcta diagnosi abans de l'execució del treball.

versió pdf

versió paper

PVP

preus col·legiat

 PVP

preus col·legiat
1. Manual de diagnosi i tractament d'humitats6,88€ gratuït

2. Manual de diagnosi i intervenció en sostres unidireccionals de formigó i ceràmics  5,06€ gratuït

3. Manual de diagnosi, patologia i intervenció en estructures de fusta8,15€ gratuït

4. Manual de diagnosi i intervenció en sistemes estructurals de parets de càrrega7,49€ gratuït

5. Manual de diagnosis y tratamientos de materiales pétreos y cerámicos7,14€ gratuït

6. Manual de diagnosis e intervención en cubiertas planas6,68€ gratuït

7. Manual de geotècnia i patologia, diagnosi i intervenció en fonaments 8,15 gratuït28,10€ 25,29€
8. Manual per a la diagnosi i el tractament de l'amiant a la construcció3,44€ gratuït20,25€ 18,22€
9. Manual de diagnosis e intervención en estructuras de hormigón armado8,15 €gratuït28,14€25,32€
10. Manual de diagnosis i intervenció en instal·lacions de subministrament, distribució, escalfament i evacuació interior d'aigua sanitària6,07€   gratuït

x

11. Manual de diagnosi i intervenció en instal·lacions elèctriques i enllumenat6,07€ gratuït

x

  

Documents a l'abast

Documents monogràfics que ofereixen tota la informació que el tècnic necessita per la pràctica professional. Inclouen tota la informació necessària per al desenvolupament del tema. Els continguts han estat pensats per a l'àmbit normatiu de Catalunya.

 

 versió pdf

versió paper

PVP

preus col·legiat

PVP

preus col·legiat

DA 01. Codi d'Accessibilitat2,48€gratuït

x

DA 08. Control Qualitat Poliuretans2,78€  gratuït19,51€7,80€
DA 12.2. Programa de Control de Qualitat de l'obra. El control de qualitat segons el CTE1,42€gratuït

 
DA 12.2. Programa de Control de Qualitat de l'obra. El control de qualitat segons el CTE. Annex A2,33€gratuït

 
DA 12.2. Programa de Control de Qualitat de l'obra. El control de qualitat segons el CTE. Annex B1,27€gratuït

 
DA 12.2. Programa de Control de Qualitat de l'obra. El control de qualitat segons el CTE. Annex C6,23€gratuït

 
DA 12.2. Programa de Control de Qualitat de l'obra. El control de qualitat segons el CTE. Annex D1,37€gratuït

 
DA 12.2. Programa de Control de Qualitat de l'obra. El control de qualitat segons el CTE  (sencer)12,60€gratuït

 
DA 12.3. Tres casos pràctics de Control de Qualitat de l'estructura de formigó 0,35€gratuït

 
DA 12.3. Tres casos pràctics de Control de Qualitat de l'estructura de formigó. Annex A2,28€gratuït

 
DA 12.3. Tres casos pràctics de Control de Qualitat de l'estructura de formigó. Annex B2,13€gratuït

 
DA 13.2. Enderrocs en la construcció3,75€gratuït

 
DA 13.3. Residus de la construcció4,00€gratuït

 
DA 14.2. Criteris per a la redacció d'informes, certificats, peritatges i dictàmens1,37€gratuït

x

DA 17.6. El certificat i la cèdula d'habitabilitat de l'habitatge usat (Decret 141/2012) (volum 1)2,78€gratuït

 
DA 17.6. El certificat i la cèdula d'habitabilitat de l'habitatge usat (Decret 141/2012) (volum 2)5,31€gratuït

 
DA 19.1. Reglamentació de SS. Estudi Bàsic3,59€gratuït25,20€10,08€
DA 26.1. Projecte de bastida tubular4,20€gratuït28,12€11,25€
DA 29.1. Certificat de solidesa 2,53€gratuït19,44€7,78€
DA 34. Criteris per a l'aprovació del Pla de seguretat i salut 1,21€gratuït

x

DA 35.  Riscos i mesures preventives en 7 casos pràctics de rehabilitació 1,57€gratuït

DA 36.  L'amiant en obres de reforma2,08€gratuït

DA 37. Guia - Introducció a la coordinació de seguretat i salut a la construcció1,82€gratuït

DA 38. Malalties professionals més freqüents en el sector de la construcción. Volum 11,16€gratuït

DA 39. Les reunions de Coordinació d’activitats empresarials en el sector de la construcción 2,28€gratuït

DA 40. Malalties professionals més freqüents en el sector de la construcció. Volum 2 1,52€gratuït

DA 41. Preguntes i respostes de seguretat i salut en el sector de la construcció1,11€gratuït

DA 42. Control de qualitat en estructura metàl·lica segons instrucció (EAE)1,06€gratuït

DA 43. Dubtes freqüents en la certificació energètica2,18€gratuït

DA 44. Malalties professionals més freqüents en el sector de la construcció. Volum 30,86€gratuït