Guia de treballs professionals

foto Presentació

 

foto

La Guia de treballs professionals, pretén ser una eina de suport als arquitectes tècnics, que els orienti i informi de forma sistematitzada sobre els diferents treballs i intervencions professionals que poden dur a terme, amb la descripció dels conceptes i continguts que s’hi associen.

 

També vol ser d’utilitat per a la resta d’agents del procés constructiu, i per als usuaris i el públic en general, ja que ofereix una informació clara i precisa del gran ventall de possibilitats de serveis i tasques professionals que poden realitzar els aparelladors i arquitectes tècnics.

 

 Guia de treballs professionals (accés restringit per a Col·legiats)