16/11/2009

Presentació

Posem a la vostra disposició (en PDF editable), els impresos que necessiteu per visar/registrar les vostres intervencions professionals.

 

Impresos

 

Models de l'Acta de Replanteig i l'Acta de Recepció

 

Recomanacions per accedir i descarregar els impresos per visar 

  • Recomanem escriure en majúscules els camps per omplir.
  • Es poden editar i imprimir tots els documents des del web amb l'Adobe Reader.
  • Amb l'Adobe Acrobat Standard i l’Adobe Acrobat Professional, es podrà a més d'escriure i d’imprimir, guardar la informació dels impresos omplerts (*).
  • Si disposeu de l'Adobe Reader, és recomanable actualitzar la versió a l'Adobe Reader 7.0 (gratuït) ja que aquest programa té la opció de "resaltar campos" automàtica, que marca els camps que es poden omplir.
  • Consulteu les diferències entre els tres programes d'Adobe.
  • Consulteu el manual d'impressió dels impresos del web (0,5 Mb)

(*) Si no disposeu d'aquests dos programes per tal de guardar la vostra informació, us oferim les següents alternatives: