Servei de validació i registre

Actualitat

07-09-2020

Com tramitar una renúncia per l'oficina virtual?

La renúncia és el tràmit mitjançant el qual el tècnic que té assumides unes determinades intervencions, desisteix o deixa de fer-se'n càrrec. Conegueu quins són els passos per al tràmit.

20-07-2020

Com consultar el meu historial de facturació?

Consulta el teu historial de facturació d'una manera fàcil i rápida a través de l'oficina virtual.

13-07-2020

Sol·licitud de compulsa de documentació visada

Entre tots els avantatges que suposa el visat dels treballs professionals trobem la garantia, tant pel tècnic com pel client, que la documentació s’arxiva i custòdia durant el període de responsabilitat establert legalment.

13-07-2020

Funcions en matèria de Seguretat i Salut de la DEO i la DO + DEO en cas d'un únic contractista

Segons l’article 7 del RD1627/1997, quan no sigui necessària la designació de coordinador...

07-07-2020

Avantatges en el visat del Llibre de l'Edifici (LEweb)

Tramita el visat elaborant el llibre de l’edifici utilitzant gratuïtament l’aplicació del ...