5 i 6 novembre 2015
10:00
Sala  actes del CAATEEB
10€ col·legiats. 15€ no col·legiats
13/10/2015
4t SIMPOSI TRADICIÓ I INNOVACIÓ EN REHABILITACIÓ

 Accessibilitat, funcionalitat i ergonomia, Seguretat estructural i Rehabilitació energètica de l'envolupant

CAATEEB - Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
Edició del Simposi dedicada a la millora de les condicions d'accessibilitat, funcionalitat i ergonomia, així com a la seguretat estructural i rehabilitació energètica de l'envolupant

El seminari
Aprofitant que s’acaba d’aprovar el Decret 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici, s’ha considerat oportú orientar les sessions d’aquesta edició del Simposi, els dies 5 i 6 de noviembre, en els àmbits de millora de les condicions d’accessibilitat, mobilitat, funcionalitat i ergonomia dels edificis i habitatges, sense oblidar las intervencions relacionades amb la seguretat estructural de l’edifici, la rehabilitació energètica de l’envolupant de l’edifici.

Un cop centrat el tema a tractar, per part d’uns experts de reconegut prestigi en el sector, diverses empreses presenten la seva experiència, productes, serveis i solucions especifiques orientades a la rehabilitació. Des d’una visió complementària, les empreses afronten diferents punts de vista per ajudar al professional a valorar les millors solucions a aplicar en cada cas. Finalment un debat obert permet entrar en els detalls i precisions que no han quedat prou clares en les ponències.


L’exposició
Paral·lelament, del 4 al 20 de novembre a la sala d’exposicions del Col·legi, s’organitza un espai expositiu en el qual les empreses participants a les sessions, mostren a tots els col·legiats i interessats els seus productes específics per a la rehabilitació.

 

 

Dijous,

 5 de noviembre
Tema 1. Rehabilitació de les condicions de mobilitat, funcionalitat i ergonomia
10:00 h.L’adaptació de l’habitatge en la població depenent: necessitats, solucions i costos
Fernando Alonso Lopez. Economista. Director d'Acceplan Accesibilidad S.L.
10:30 hLa creació d’automatismes i la utilització de tecnologies TIC en l’adaptació d’habitatges per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda
Joaquin Romero, arquitecte tècnic i Carlos Serrano Fortes. Enginyer de telecomunicacions. BJ adaptacions
11:00 h.Pausa cafè
11:30 h. L'aplicació del DB-SUA en l’edificació, la seva modificació i l’aplicació dels ajustaments raonables en l’edificació existent
José Luis Posada. Cap de l’Àrea de Seguretat i accessibilitat del Ministeri de Foment
12:00 h. Solucions per a persones amb movilitat reduida i gent gran, en el bany
German Muñoz. Enginyer industrial i llicenciat en ITM. director de màrqueting de Mediclinics
12:30 h. Reforma de banys amb sistemes modulars
Pablo Manuel Gutiérrez. Arquitecte. Departament tècnic Via Celere
13:00 h. 

Dubtes i qüestions sobre l’accessibilitat en els edificis d’habitatges

Moderador: Jordi Marrot. Unitat de rehabilitació i medi ambient del CAATEEB

José Luis Posada. Cap de l’Àrea de Seguretat i accessibilitat del Ministeri de Foment

Jaume Arbós. Àrea tècnica del CAATEEB

  
 

Tema 2. Rehabilitació de les condicions d’accessibilitat en els edificis i espais exteriors

16:00 h. La Llei d’Accessibilitat de Catalunya
Jordi Oliva i Prim. Arquitecte Responsable tècnic d'accessibilitat. Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de Barreres. Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
16:30 h. 

Implantació d’ascensors en edificis existents

Joan Camprubí. Ascensors Camprubí

17:30 h.Pausa Café
 18:00 h. 

L’adaptació de l’habitatge: accessible o útil
Judit-Sílvia Alonso Castro. Arquitecte tècnic. Especialista en interiorisme i disseny universal.

18:30 h. 

Instal·lació de cadires elevadores

Albert Vila. Director de Válida sin barreras (cadires i plataformes pujaescales)

19:00 h.

Debat
Moderador: Jordi Marrot. Arquitecte tècnic. Unitat de rehabilitació i medi ambient del CAATEEB

Jordi Oliva. Responsable tècnic d'accessibilitat. Dep. Benestar i Família

Jordi Amela. Ajuntament de Barcelona

Jordi Sarrats. Gremi empresarial d'Ascensors de Catalunya

Javier Jordan. Col·legi Administradors de Finques Barcelona i Lleida

 

 

 

Divendres,

 6 de novembre

 Tema 3. Rehabilitació de les condicions de seguretat i millora energètica
9:30 h. Una escala de gravetat per a mesurar els danys en l’edificació
Felix Ruiz Gorrindo. Doctor enginyer, Arquitecte tècnic, Enginyer d’obres públiques
10:00 h. La substitució funcional de sostres i cobertes
Antonio Jurado. Mecanoviga
10:30 h.L’aïllament tèrmic per l’exterior mitjançant façana ventilada Frintek
Joan Marc, Oscar Vicente i Ferran Castro. Departament Tècnic de Grecogres
11:00 h. Pausa Cafè
11:30 h.

L’aïllament tèrmic per l’exterior mitjançant el sistema SATE

Gabriel Ortín. Arquitecte. Director d'assistència técnica d'Ibermapei

12:00 h. L’estanqueïtat de finestres i els seus components
Antonio Domínguez. Director comercial Espanya i Portugal de Rotofrank
12:30 h. L’estanqueïtat de finestres i els seus complements
Albert Cunill. Cap de producte de Technal
13:00 h. 

Debat

Moderador: Jordi Marrot. Arquitecte tècnic. Unitat de rehabilitació i medi ambient del CAATEEB

  

 Empreses col·laboradores

                               

 

Altres col·laboradors del Simposi