27/09/2022
Pràctica professional  

 Rehabilitació energètica: eines i recursos pels projectes #NextGeneration 

CAATEEB - Barcelona 
L’objectiu de la jornada és facilitar als Arquitectes Tècnics el coneixement i l’accés a les eines i recursos que són imprescindibles per agilitzar i optimitzar les diverses fases d’elaboració i execució dels projectes #NextGeneration. 
 

La rehabilitació energètica d’edificis és ja un tema d’actualitat i ha de passar a ser un compromís de tots. En un marc europeu on les directrius estan marcant el camí per un canvi de paradigma de la sostenibilitat de les nostres ciutats, la rehabilitació energètica agafa força i sembla que ja no s’atura, comença una onada de renovació. Aquesta onada genera com a conseqüència directa una oportunitat per l’Arquitectura Tècnica que la posiciona al centre de la gestió, és per aquest motiu que aquesta jornada es centra en els projectes #NextGeneration.

En aquesta jornada compartim les eines i recursos per abordar les diverses fases del procés de les obres #NextGeneration, començant per l’estudi de la viabilitat energètica dels edificis, la fase d’elaboració i redacció dels projectes tècnics i finalment l’execució de les obres de rehabilitació. Els recursos que es presenten en aquesta jornada s’agrupen en les següents temàtiques:

    1. Estudis previs de viabilitat
    2. Llibre de l’edifici existent
    3. Projecte tècnic de rehabilitació
    4. Execució de les obres

Programa

16:00h

Presentació i obertura de la Jornada

Rosa Remolà. Vicepresidenta del CAATEEB

Modera la jornada: Ariadna Campins. Arquitecta tècnica i consultora en rehabilitació del CAATEEB

Simulador i visor energètics Àrea Metropolitana de Barcelona)

Jordi Mas. Coordinador de l’Àrea Tècnica del Consorci Metropolità de l’Habitatge

Eines de suport Oficina Tècnica de Rehabilitació

Eva Bonet. Arquitecta tècnica i coordinadora de l'OTR

Llibre de l’Edifici Existent (web)

Ariadna Campins. Arquitecta tècnica i consultora en rehabilitació del CAATEEB

Eines per a l’elaboració del projecte tècnic de rehabilitació (generador de la memòria, fitxes de comprovació del CTE i estudi de gestió de residus)

Xavier Diez. Arquitecte tècnic i consultor en execució d’obres del CAATEEB

Eina per a l’elaboració de l’Estudi de gestió de residus de construcció i demolició (Ponència Virtual)

Isabel de los Ríos Rupérez. Arquitecta de l’Institut Valencià d’Edificació (IVE)

Metodologia LEVELS: anàlisi del desmuntatge i adaptabilitat en rehabilitació d’edificis residencials existents segons norma ISO 20887/2020

Beatriz de Diego. Arquitecta de l'Àrea Tècnica de Green Building Council España (GBCe)

Re10: Eina d’anàlisi del desmuntatge i adaptabilitat en rehabilitació d’edificis residencials existents segons norma ISO 20887/2020

Isabel de los Ríos Rupérez. Arquitecta de l’Institut Valencià d’Edificació (IVE)

Model d’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i Llibre d’Incidències electrònic (LIWEB)

Laura Jornet. Arquitecta tècnica i consultora en seguretat i salut del CAATEEB

Eina digital de gestió i direcció d’obres de rehabilitació (WORK)

Enric Heredia Campmany-Gaudet. Arquitecte tècnic i director de Novaltra

20:00h Cloenda de la Jornada

Patrocinador

dimarts , 27 de setembre de 2022  
  16h
  Hibrida
gratuïta