09/10/2020
Pràctica professional  

 Ajuts i finançament per a la rehabilitació 2020 

CAATEEB - Barcelona 
Les diferents administracions catalanes ens presentaran les convocatòries d’ajuts, subvencions i finançament a la rehabilitació. 
 

El ajuts públics han estat i són un estímul bàsic per fomentar el deure de conservació i manteniment dels edificis d’habitatges entre els seus propietaris, impulsant l’activitat econòmica i generadora de llocs de treball, tot millorant l’habitabilitat, la seguretat, l’accessibilitat, el confort i la salut ambiental dels ciutadans en els seus edificis. A més a més aquest any ha aparegut una nova línia de finançament públic que ens aporta un nou horitzó per al sector.

Per tal de donar a conèixer les diferents convocatòries d’ajuts, subvencions i finançament a la rehabilitació, s’organitza aquesta jornada on es presentaran les convocatòries que les diferents administracions catalanes han preparat per aquest any.

 

Vídeo de la jornada

Programa

09:30h Presentació de la jornada
Convocatòria d'Ajuts 2020 a la ciutat de Barcelona. Anna Rigalt. Cap del Departament Foment de la Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona
10:15h Convocatòria d'ajuts 2020 a Catalunya
Jordi Sanuy i Aguilar, Director de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge. Eva París Sànchez, Cap d'Area Control Parc, Ordenació i R+D+I de l'edificació. Mercè; Codina Bigas, Cap de Servei de Rehabilitació, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
11:00 El Programa de Rehabilitació Energètica. Ainhoa Mata Pèrez. Cap d'Unitat d'Edificis. Divisió de Gestió Energètica. Institut Català d'Energia (PREE)
11:30 Convocatòria d'Ajuts a la redacció de projectes a l'Àrea Metropolitana. Jordi Mas. Coordinador de l'Àrea Tècnica del CMH
12:00 Torn obert de paraules
12:30 Fi de la jornada
divendres , 9 d' octubre de 2020  
  de 9:30 a 12:30h
  Plataforma zoom
gratuït