08/07/2020
Institucionals  

 Assemblea Territorial de mutualistes de la PREMAAT 

CAATEEB - Barcelona 
El proper 8 de juliol tindrà lloc l'Assemblea Territorial de mutualistes de PREMAAT. Si no podeu assistir-hi, delegueu el vostre vot. 
 

Assemblea Territorial ordinària de PREMAAT

Dia: 8 de juliol de 2020
Lloc: Sala d’actes del CAATEEB a Barcelona
Hora: 16:30 h (17:00 h en segona convocatòria)

Ordre del dia:

  1. Constitució de l’Assemblea Territorial ordinària
  2. Informació i debat dels punts de la convocatòria de l’Assemblea General ordinària de Madrid (presentació de l’informe anual, liquidació del pressupost i comptes anuals 2019; eleccions càrrecs de la Junta de Govern).
  3. Elecció del delegat dels mutualistes de Barcelona per a l’assistència a l’Assemblea General ordinària a Madrid.
  4. Torn obert de paraules. Redacció i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió.

Assemblea Territorial extraordinària de PREMAAT

Dia: 8 de juliol de 2020
Lloc: Sala d’actes del CAATEEB a Barcelona
Hora: 17:30 h (18:00 h en segona convocatòria)

Ordre del dia

  1. Constitució de l’Assemblea Territorial extraordinària
  2. Informació i debat dels punts de la convocatòria de l’Assemblea General extraordinària de Madrid (presentació del projecte de fusió de PREMAAT amb HNA)
  3. Elecció del delegat dels mutualistes de Barcelona per a l’assistència a l’Assemblea General extraordinària a Madrid.
  4. Torn obert de paraules. Redacció i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió.

Més informació i butlleta de delegació de vot

dimecres , 8 de juliol de 2020  
  A partir de les 16:30h.
  Sala d'actes del CAATEEB