27/02/2020
Pràctica professional  

 Canvis i modificacions reglamentàries del CTE 

CAATEEB - Barcelona 
El CAATEEB organitza aquesta jornada per informar sobre els nous requeriments del CTE. 
 

El passat 20 de desembre es va publicar en el BOE una modificació del CTE que afecta al DB-HE, DB-HS i DB-SI, que modifica els requeriments en estalvi d’energia, seguretat en cas d’incendi i s’incorpora noves exigències de protecció del radó en els edificis.

Aquesta jornada es podrà seguir en directe a les següents delegacions: Granollers, Manresa, Mataró, Terrassa, Vic, Vilafranca

Programa:
9:30h

Nou document bàsic DB-HE, canvis i noves verificacions

Ainhoa Mata i Pérez, arquitecte. Cap d’unitat d’edificis de l’Institut Català d’Energia

10:00h

Nou document bàsic DB-SI

Jordi Guivernau Molina. Departament tècnic i desenvolupament de Rockwool 

10:30h

Nova secció DB HS-6 Protecció front al radó

Nova eina del CAATEEB per al càlcul de la transmitància tèrmica

Jordi Marrot i Ticó, arquitecte tècnic. Responsable de la unitat de rehabilitació i medi ambient del CAATEEB

11:00h Descans
11:30h

Façanes i cobertes. Conceptes tècnics fonamentals

Josep Solé i Bonet, arquitecte tècnic. Autor del manual energètic de façanes i manual energètic de cobertes del CAATEEB. URSA

12:00h

Hermeticitat a l’aire i ponts tèrmics. Conceptes tècnics fonamentals

Xavier Rodriguez i Barceló, arquitecte tècnic. Consultor Passivhaus

12:30 h

Climatitació. Repercusiones del nuevo CTE

Hector Noguera, enginyer industrial. Baxi

13:00 h

 Ventilació. Repercusiones del nuevo CTE

Guim Castrillo i Bueno, arquitecte tècnic. Soler & Palau

13:30 h

Sensorització i monitorització. Repercusiones del nuevo CTE

Licinio Alfaro i Garrido, arquitecte i arquitecte tècnic. Cap de construcció sostenible de l’ITeC

14:00h Fi de la jornada

 

Videos de la jornada

Amb la participació de:

dijous , 27 de febrer de 2020  
  de 9:30 a 14 hores
  Sala actes del CAATEEB
gratuït