24/03/2022
Pràctica professional  

 Coordinació d'activitats empresarials al sector de la construcció (CAE) 

CAATEEB - Barcelona 
Una jornada tècnica de seguretat i salut on expliquem què cal tenir en compte per tal de donar compliment normatiu per a portar a terme la coordinació d’activitats empresarials a les obres de construcció. 
 

La coordinació d’activitats empresarials (o CAE) és el conjunt d’activitat destinades a posar en pràctica els mitjans de cooperació i coordinació preventius adequats, quan en un centre de treball hi coincideixen treballadors de dues o més empreses, per a que la concurrència de les seves activitats no suposi un risc per a la seguretat i salut dels treballadors.

Tot i que no podem deixar de banda el control documental de la obra, hem de pensar en la resta de mitjans de coordinació que asseguri les condicions de seguretat al treball, per no deixar de banda l’objectiu primordial de la CAE. Aquests mitjans de coordinació poden establir-se per mitjà les reunions d’organització i planificació de feines, on es poden a arribar a identificar nous riscos derivats de possible concurrència d’activitats i prendre les mesures preventives necessàries en cada cas; l’intercanvi d’informació; establir l’organigrama i els canals d’informació específics i necessaris a cada obra; elaboració de procediments o protocols de treballs específics, etc.

Des de la particularitat de les obres de construcció, en aquesta jornada volem aportar una visió teòrico-pràctica per gestionar la CAE i posar de manifest les obligacions i responsabilitats dels agents implicats en la seva execució. A més a més, és imprescindible que les persones que intervenen en les tasques de coordinació, tinguin capacitat de treball en equip, de comunicació i resolució de conflictes i per tant cal tenir certes habilitats comunicatives que us ajudarem a treballar.

Vídeo de la jornada

Programa

16:00h

Presentació i obertura de la Jornada.

Natàlia Crespo. Arquitecta tècnica i comptadora de la Junta de Govern del CAATEEB

Modera la jornada: Laura Jornet. Consultora de Seguretat i Salut del CAATEEB

16:10h

Coordinació d’activitats empresarials: aspectes generals i àmbit d’aplicació

Miguel Angel González Aguado. Responsable CAE i Construcció del Grup Preving

16:30h

L’arquitectura tecnològica de la CAE a la Sagrada Familia

Iñigo Cantera Pérez de Eulate. Director de Desarrollo de Negocio de E-Coordina. coordinación de actividades empresariales

16:50h

Coordinació d’activitats empresarials: de la teoria a la pràctica

Aleix Riera Puchol. Arquitecte Tècnic i Responsable de Prevenció de la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família

17:10h

Habilitats comunicatives per materialitzar la CAE

Elena Iborra. Psicòloga, coach i facilitadora d’habilitats de lideratge. Membre de l’equip docent del CAATEEB i del Màster Autolideratge i conducció de grups U.B.

17:30h

Responsabilitats dels agents implicats en la coordinació d’activitats empresarials

Sergi Mercé. Advocat penalista del CAATEEB i de MUSAAT

17:50h

Torn de preguntes

18:30h Cloenda de la Jornada

Patrocinador

Amb la col·laboració de:

dijous , 24 de març de 2022  
  de 16 a 18:30h.
  webinar
gratuïta