16/06/2021
Pràctica professional  

 Seguretat i salut en el procés de desamiantatge a les obres de rehabilitació 

CAATEEB - Barcelona 
En aquesta jornada, analitzarem de la mà d’experts en seguretat i salut, la situació actual de la presència d’amiant en els edificis existents i el risc d’exposició de les persones, així com l’anàlisi del procés de desamiantatge. 
 

L’any 1977 l’OMS va classificar l’amiant com a substància cancerígena i el 1999 la Unió Europea va establir l’horitzó màxim de la prohibició del seu ús per a l’any 2005. A l’Estat Espanyol es va prohibir la producció, ús i comercialització d’amiant o materials amb amiant definitivament l’any 2002, en compliment de la Directiva de la Unió Europea sobre l’amiant. Segons un estudi realitzat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, s’estima que, a Catalunya, hi han instal·lats 4.220.000 tones de plaques de fibrociment i entre unes 8.000 i 32.000 tones de material d’amiant en projectats i calorifugats.

Gran part d’aquest material va ser utilitzat al sector de la construcció especialment en la dècada dels 60-80 donades les seves característiques d’aïllament tèrmic i acústic, incombustible. Aquests materials es troben conformant, entre d’altres elements, cobertes, revestiments, aïllaments o canonades en edificis tant públics com privats i fals sostres en edificis d’oficines, que pràcticament han assolit la seva vida útil.

Els arquitectes tècnics tenen un paper important en les decisions a l’obra que més tard repercutiran de manera directa als usuaris dels habitatges. En aquesta jornada, analitzarem de la mà d’experts en seguretat i salut, la situació actual de la presència d’amiant en els edificis existents i el risc d’exposició de les persones, així com l’anàlisi del procés de desamiantatge.

En parlarem també de l’avantprojecte de llei per a l’erradicació de l’amiant i de noves eines tecnològiques utilitzant la intel·ligència artificial a través de l’ús de xarxes neuronals i imatges aèries per a identificar cobertes de fibrociment i que podria accelerar l’elaboració d’un cens d’edificis amb presència d’aquest material per a la seva retirada.

Vídeo de la jornada

Programa

10:00h

Presentació i obertura de la Jornada.

Natàlia Crespo. Arquitecta tècnica i comptadora de la Junta de Govern del CAATEEB

10:10h

Acord de Govern per a l'Erradicació de l'amiant a Catalunya

Mayte Martín Bustamante. Cap de l'Àrea d'Investigació de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, i representant del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a la Comissió tècnica DESAMIANT-CAT

10:40h

Actuacions de la Inspecció de Treball en relació als treballs que impliquen risc per exposició a l’amiant

Montse Macià. Coordinadora en Matèria de Seguretat i Salut Laboral-Inspecció de Treball de Catalunya Departament de Treball

11:10h

Exposició a fibres d’amiant i càncer

Laura Mezquita. Metge d’Oncologia a l’Hospital Clínic. Investigadora en càncer laboral i ambiental.

11:40h

Procés de desamiantatge: La visió tècnica

Lara Trujillo. Arquitecta tècnica. Tècnica experta en amiant

12:10h

Procés de desamiantatge: La visió de l’empresa especialitzada

Manuel Pazo. Director tècnic d’Asbestho’s Gestión de Desamiantados, S.L.

12:40h

Noves eines tecnològiques. La intel·ligència artificial per a la detecció de cobertes amb fibrociment

Cèsar Sànchez/Carles Scotto. Creadors projecte DetectA

13:10h

Taula rodona

Moderadora: Laura Jornet. Consultora del CAATEEB

  • Gremi de constructors-RIME: Josep Martinez Zaplana
  • Empresa constructora especialitzada: Manuel Pazo
  • Comissió contra l'amiant/FAVB: Josep Ramón Carme i JUBILATS DE MACOSA-ALSTOM - AFECTATS PER L'AMIANT -Pendent confirmació assistent

13:30h Cloenda de la Jornada

Empresa col·laboradora

dimecres , 16 de juny de 2021  
  de 10 a 13:30h
  webinar
gratuïta