04/10/2022
Pràctica professional  

 El sistema THERMOCHIP 

Activitat organitzada conjuntament entre totes les delegacions 
El sistema Thermochip per a l'envolupant completa de l'edifici 
 

El sistema Thermochip per a l'envolupant completa de l'edifici, cobertes plans o inclinades, façanes, forjats interiors o sanitaris, és un sistema amb totes les possibilitats.

S'adapta a estructures d'entramat lleuger de fusta o perfils amb acer conformat en fred, metodologies de prefabricació en 2D o 3D.

El sistema THERMOCHIP, permet satisfer les necessitats d'aïllament, mitjançant una configuració personalitzada dels gruixos d'aïllament. A més de disposar de qualsevol mena d'acabat. Es poden generar façanes ventilades, amorteradas o aplacades. Cobertes transitables, invertides, enjardinades o ventilades. El que li confereix uns alts nivells d'adaptabilitat, tant energètica d'ús o de possibilitats d'usos de metodologia i/o estructura.

La sessió anirà a càrrec de Diego Rodríguez Lobato, arquitecte i director tècnic de THERMOCHIP i la podeu seguir a através d'aquest enllaç

dimarts , 4 d' octubre de 2022  
  de 17 a 18 hores
  on line
gratuït