13/05/2021
Pràctica professional  

 Estat del Parc edificat a Catalunya 

CAATEEB - Barcelona 
Per tal de conèixer de primera mà les dades reals de l'estat del parc residencial i les possibles solucions que s'estan planificant per donar-hi solució, s'ha programat aquesta sessió. 
 

A l'igual que passa en l'entorn europeu més proper, el parc residencial català es caracteritza per un estat relativament envellit, mal conservat, poc accessible i ineficient energèticament. El volum important d'edificis d'habitatges pertany als anys del boom de la construcció que es va produir durant l'últim segle i mig, com a conseqüència del continuat augment de la població, l'increment de renda dels seus habitants i els desplaçaments del camp cap a les ciutats, havent-se de procurar allotjament a aquest creixement. Aquest envelliment porta aparellat una obsolescència funcional dels habitatges pels canvis socials, tecnològics i mediambientals.

Per tal de conèixer de primera mà les dades reals de l'estat de parc residencial i les possibles solucions que s’estan planificant per a donar-hi solució, s’ha programat aquesta sessió, en la que Jordi Sanuy, director de qualitat de l’edificació i rehabilitació d’habitatges de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ens exposarà aquestes dades i de forma especial la situació que s’obra per als pròxims anys, amb la rehabilitació energètica, tenint en compte els fons europeus de reactivació i transformació de l’economia “Next Generation EU”.

Vídeo de l'activitat

Programa

13:30h

L'Estat del parc i el repte de rehabilitació energètica amb els fons NG. A càrrec de Jordi Sanuy Aguilar, Director de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge

14:00h

Precs i Preguntes

Ponent de la sessió

Jordi Sanuy

Director de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge
dijous , 13 de maig de 2021  
  De 13:30 a 14:15
  Plataforma Zoom
Gratuït