14/06/2021
Pràctica professional  

 Herències, responsabilitats i testaments dels arquitectes tècnics 

Delegació de l'Alt Penedès-Garraf - Vilafranca del Penedès 
La Delegació de l'Alt Penedès-Garraf ofereix a tots els seus col·legials l'oportunitat de rebre una ponència sobre les herències i els testaments 
 

La sessió responsabilitat civil hereditària i recomacions sobre herències i testaments s'enquadra en el marc de la preocupació del col·lectiu professional per la responsabilitat civil "hereditària", derivada dels llargs terminis de responsabilitat que assumeixen els arquitectes tècnics, segons bàsicament la Llei d'Ordenació de l'Edificació (l'anomenada "decennal", a la qual s'han de sumar els terminis de prescripció de les accions), que comporten que, en el cas de la defunció del tècnic, la responsabilitat es traslladi als seus hereus.

Per aquest motiu, és important conèixer el règim successori i testamentari a Catalunya, i poder fer les previsions corresponents.

Programa

17:00 Benvinguda. A càrrec de Josep Orriols, membre de la Comissió Territorial de l'Alt Penedès-Garraf.
17:05 Introducció. A càrrec de Marisa Mas, advocada de l'Assessoria Jurídica del CAATEEB: La responsabilitat civil que es manté quan es deixa d’exercir l a professió i que es traspassa als hereus
 • Tipus de responsabilitats civils dels arquitectes tècnics
 • Responsabilitat civil hereditària
 • Recomanacions: ser conscients de la responsabilitat civil, disposar de pòlissa d’assegurances, i planificar l’herència i atorgar el testament.
 • 17.25h Recomanacions sobre herències i testaments. A càrrec de Emilio González Bou, notari de Vilanova i la Geltrú
  • Règim successori a Catalunya: quins són els hereus, com es reparteix l’herència, què passa si no hi ha testament (procediment de declaració d’hereus si no hi ha testament, terminis i costos).
  • Convivència i recomanacions per fer testament. Atorgament del testament i cost.
  • Acceptació de l’herència, amb especial menció a la possibilitat d’acceptar-la a benefici d’inventari.
  • Noves estructures familiars i herències.
  • Altres qüestions a tenir en compte (testament vital, poders condicionats a situació d’incapacitació).
  18:10 Participació i preguntes dels assistents
  19: 00 Tancament de la sessió a càrrec del Sr. Josep Orriols.
  dilluns , 14 de juny de 2021  
    De 17 a 19h.
    Via Zoom
  Gratuït