28/06/2019
Pràctica professional  

 ITE. Resol els teus dubtes 

CAATEEB - Barcelona 
El CAATEEB organitza una jornada per a tècnics sobre la Inspecció Tècnica d'Edificis segons el D67/2015, funcionament de l'eina telemàtica de l'Agència de l'Habitatge i aclariment de dubtes. 
 

En aquesta jornada es mostrarà un exemple d’Informe d'Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE), realitzat amb l'eina telemàtica habilitada per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i resoldrem els dubtes que pugueu tenir sobre la seva realització.

Programa de la jornada

  • Àmbit d'aplicació del D67/2015 i obligatorietat d'Inspecció tècnica
  • Contingut i model normalitzat segons l'eina telemàtica de l'AGH
  • Entitats mínimes que cal revisar en la ITE
  • Qualificació de les deficiències en elements constructius de l'edifici
  • El certificat d'aptitud
  • Torn obert de paraules

A càrrec de:
Jordi Marrot i Ticó Arquitecte Tècnic de la Unitat de Rehabilitació i Medi Ambient del CAATEEB

divendres , 28 de juny de 2019  
  de 10 a 14 hores
  Aula A1, primera planta del CAATEEB
Gratuït, activitat només per a col·legiats