27/02/2020
Pràctica professional  

 Jornada sobre georeferenciació 

Delegació del Bages - Berguedà - Anoia – Manresa 
La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia organitza el proper 27 de febrer una segona jornada tècnica sobre Georeferenciació, a càrrec del Josep Lluís Sala, arquitecte tècnic i soci director de BGEO OPEN GIS, SL. 
 

L'objectiu d'aquesta Jornada és la de conèixer a fons les eines de georeferenciació i generació ràpida d'arxius GML, per a poder complir amb els tràmits cadastrals, derivats de la Llei 13/2015 que va modificar la Llei del Cadastre i la Llei Hipotecària per exigir l'aportació de plànols georeferenciats amb coordenades UTM.

Durant la Jornada es donaran les nocions per tractar la informació georeferenciada amb Sistemes d'Informació Geogràfica com QGIS.

Programa

  • Introducció a la Llei 13/2015 de reforma de la Llei Hipotecària i de la Llei de Cadastre.
  • Nocions bàsiques de cartografia. Georeferenciació. Sistemes de referència de coordenades
  • Diferents eines de generació d'arxius GML, Representació Gràfica Alternativa, tràmits amb el Cadastre. Editor de parcel·lari cadastral.
  • QGIS, Sistema d'Informació Geogràfica Open Source per al tractament de la informació georeferenciada i la generació d'arxius GML.
dijous , 27 de febrer de 2020  
  De 15:00 a 17:00
  Plana de l'Om, 6 - 08241 Manresa
Activitat gratuïta