12/05/2021
Pràctica professional  

 La seguretat i salut a les obres de rehabilitació 

CAATEEB - Barcelona 
Parlarem dels objectius previstos per la UE i de l’estat actual de la seguretat i salut a les obres de rehabilitació per fer front a l’increment d’actuacions en edificis existents a través de la visió dels experts de seguretat i salut a les obres de rehabilitació. 
 

Per a la recuperació econòmica del període post pandèmia, la UE ha establert un fons econòmic anomenat Next Generation, centrat en la sostenibilitat i la digitalització. En paral.lel, el passat 14 d’octubre de 2020, la Comissió Europea va publicar una nova estratègia per impulsar la renovació energètica del edificis, millorar la qualitat de vida de les persones que utilitzen aquests edificis i crear nous llocs de treball. L’anomenada “Renovation Wave” (onada de rehabilitació) te per objectiu duplicar les taxes de rehabilitació en els pròxims 10 anys tant en edificis públics com privats centrant-se en tres àrees:

  • Descarbonització de la calefacció i la refrigeració.
  • La lluita contra la pobresa energètica i la millora dels edificis menys eficients.
  • La rehabilitació dels edificis públics, com escoles, hospitals i edificis administratius.

Per tot plegat, en els pròxims anys els treballs de rehabilitació, reforma i manteniment conformaran un important volum de l’activitat del sector de la construcció ocupant nous llocs de treball i per tant, aquesta “onada” de rehabilitació necessitarà de la capacitació dels tècnics en l’àmbit de la seguretat i salut de les obres.

En aquesta sessió, al CAATEEB en parlarem dels objectius previstos per la UE amb aquesta nova estratègia i de l’estat actual de la seguretat i salut a les obres de rehabilitació per fer front a l’increment d’actuacions en edificis existents a través de la visió dels experts de seguretat i salut a les obres de rehabilitació.

Vídeo de la sessió

Programa

12:00h

Presentació i obertura de la Jornada.

Natàlia Crespo. Arquitecta tècnica i comptadora de la Junta de Govern del CAATEEB

12:10h

La Onada de Rehabilitació Europea (Renovation Wave).

Laura Rahola. Responsable de Comunicació de la Representació a Barcelona de la Comissió Europea

12:40h

La Seguretat i la Salut en obres de Rehabilitació (obres amb i sense projecte).

Anna Perelló Obradó. Responsable de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL) a Tarragona

13:10h

Visió dels experts en seguretat i salut a obra.

Juan Manuel Villarreal Tolchinsky. Arquitecte Tècnic. Cap del departament de Prevenció, Qualitat i Medi Ambient a · Urcotex Inmobiliaria. S.L.

13:40h

Taula Rodona: present i futur de la seguretat i salut a les obres.

Moderadora: Laura Jornet. Consultora del CAATEEB

  • Empresa constructora: Juan Manuel Villarreal
  • Gremi de constructors-RIME: Josep Martinez Zaplana
  • Coordinadora de Seguretat i Salut: Mercè Martin i Valls
  • Col.legi d’Administrador de finques: Carlos Pérez
  • FAVB: Comissió Habitatge: Sergi Gòmez Planella
14:00h Cloenda de la Jornada

Col·laborador de la sessió

dimecres , 12 de maig de 2021  
  de 12 a 14h
  webinar
gratuïta