29/09/2022
Pràctica professional  

 Sessió de presentació: manual pràctic per a la valoració de bens i drets, 2ªEd 

CAATEEB - Barcelona 
A càrrec dels seus autors: Esteve Aymà i Pedrola, arquitecte tècnic, especialista en urbanisme; Josep M. Dedéu i Rosell, arquitecte i gestor urbanístic. 
 

La 1a edició es va presentar fa 7 anys. Ara es presenta la 2a edició del Manual Pràctic per a la valoració de bens i drets, que recull les modificacions introduïdes a la normativa aplicable i la nova jurisprudència que s'ha anat conformant. 

També s'hi incorporen nous pràctics, com a projecte de reparcel·lació on es plantegen les diferents situacions que es poden donar; la nova forma de calcular les plusvàlues i com impugnar-les; entre d'altres. 

Així doncs, és tant una actualització, com una ampliació de la matèria en el complex àmbit de l'urbanisme i les valoracions, sempre abordat des de la vessant més pràctica, com ja assenyala el títol, amb molt exemples il·lustratius. 

La sessió està adreçada als arquitectes tècnics/ques col·legiats, en particular els taxadors, pèrits, urbanistes i tècnics municipals. 

 

Programa

18:00h

Benvinguda i presentació de la sessió dels ponents

Jaume Casas, secretari de la junta de govern del CAATEEB

 

18:10h

Presentació Manual pràctic per a la valoració de bens i drets, 2a edició

Esteve Aymà i Pedrola, Arquitecte tècnic, especialista en urbanisme. 

Josep M. Dedéu i Rosell, Arquitecte i gestor urbanístic. 

19:10h

Intervenció i preguntes als assistents

19:30h

Tancament de la sessió

 

 

dijous , 29 de setembre de 2022  
  A les 18h
  Híbrid (Zoom i presencial)
Gratuït