16/04/2020
Pràctica professional  

 Presentació de l'APP UNE 138002 de MAPEI a partir de la Norma UNE 138002:2017 

Delegació del Bages - Berguedà - Anoia – Manresa 
A càrrec de Jordi Sierra (Product Manager Línia Ceràmica), presentarem una altra eina que creiem que pot ser-vos molt útil als projectistes, per fer una correcta selecció dels adhesius i morters de rejuntat per a col·locació de ceràmica. Es tracta de l'APP UNE 138002 de MAPEI, que basa els criteris de recomanació de productes a partir de la Norma UNE 138002:2017 anomenada "Regles generals per a l'execució de revestiments amb rajoles per adherència". 
 

A més de presentar i fer demostració de l'ús d'aquesta APP, explicarem alguns punts destacables que ens detalla la norma i que poden ajudar a especificar millor alguns punts tècnics clau: disseny i dimensionat de juntes (de col·locació, partició, moviment i dilatació), criteris de conformitat i recepció dels revestiments ceràmics, etc.

Presentació de la APP per col·locació de rajola ceràmica per adherència, eina que permet l’elecció de l’adhesiu més adient seguint les recomanacions de la UNE 138002:2017.

Inscripcions a la presentació en línia a

    https://attendee.gotowebinar.com/register/3286407676020330765
dijous , 16 d' abril de 2020  
  10:00
  https://attendee.gotowebinar.com/register/3286407676020330765
Gratuït