27/01/2022
Pràctica professional  

 Nou Codi Estructural 

CAATEEB - Barcelona 
En aquesta jornada tractarem les novetats del nou Codi estructural que te l’objectiu de millorar la seguretat de les estructures així com la protecció mediambiental i la utilització eficient dels recursos naturals. 
 

El 10 de novembre de 2021 ha entrat en vigor el nou Codi Estructural, marc reglamentari que regula i quantifica les exigències que han de complir les estructures de formigó, les d'acer i les mixtes de formigó-acer per a satisfer els requisits de seguretat estructural i seguretat en cas d'incendi, a més de la protecció del medi ambient i la utilització eficient de recursos naturals, proporcionant procediments que permeten demostrar el seu compliment amb suficients garanties tècniques.​

Entre les principals novetats destaquen: La regulació de nous àmbits que no contemplava la reglamentació fins ara en vigor. L’avaluació de la sostenibilitat de les estructures considerant les característiques prestacionals, ambientals, socials i econòmiques que aporten els agents que participen en el seu projecte i execució. La substitució dels esments a la Directiva 89/106/CEE del Consell, de 21 de desembre de 1988, relativa a l'aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats membres sobre els productes de construcció. La incorporació dels aspectes més rellevants de la normativa europea per al càlcul de les estructures, d'acord amb els procediments establerts en els Eurocodis Estructurals. L’establiment de recomanacions per a la utilització del formigó projectat estructural.

Vídeo de l'activitat

PROGRAMA

 • Presentació i obertura de la jornada.
  Jordi Marrot. Director de l'Àrea tècnica del CAATEEB
 • Presentació general del Nou Codi Estructural.
  Marta Sánchez de Juan
  . Dra. Enginyera de camins, canals i ports. Coordinadora de l'Àrea general de Normativa i Reglamentació Tècnica a la Subdirección General de Normativa y Estudios Técnicos en la Secretaría General Técnica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
 • Càlcul estructural i avaluació d’estructures existents en el nou Codi Estructural.
  Gemma Muñoz
  . Arquitecta tècnica i Arquitecta. Associació de Consultors d’Estructures (ACE)
 • Software de càlcul d’estructures per solucionar nous aspectes del nou Codi Estructural (Case Study)
  Hipólito Ortiz
  . Departament de Cálcul d'Estructures de Construsoft
 • Execució i control de qualitat en el nou Codi Estructural.
  Vicente Alegre
  . Associació d’Empreses de Control de Qualitat i Control Tècnic Independent (AECCTI).
 • Injeccions de resina expansiva per a la millora de terrenys de fonamentació (reforç estructures existentes (Case Study)
  Ruben Galisteo del Rio
  . Enginyer geòleg, delegat zona est d’Uretek
 • Aspectes de sostenibilitat i medi ambient Software en el nou Codi Estructural.
  Arturo Alarcon Barrio
  . Enginyer industrial, cap de l’Área de Sostenibilitat i Construcció Sostenible del Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones (IECA)
 • Protecció, reforç i reparació de les estructures existents en el nou Codi Estructural.
  Carmen Andrade Perdrix
  . Dra. Quimica industrial i sòcia d'honor de la Asociación de Reparación, Refuerzo y Protección el Hormigón. (ARPHO)
 • Propamsa: materials per al reforç i reparació del formigó
  Oscar Grau
  . Director Tècnic de Propamsa
 • Cloenda
 • Patrocinador

  Amb la col·laboració de:

  dijous , 27 de gener de 2022  
    de 16:000 a 20:00h
    Zoom
  gratuït