28/04/2020
Pràctica professional  

 Nous manuals i eines del CAATEEB en eficiència energètica- webinar 

CAATEEB - Barcelona 
El CAATEEB ha desenvolupat una sèrie de manuals i eines informàtiques, que es presentaran en aquesta jornada, per ajudar els professionals del nostre col·lectiu en l’àmbit de l’eficiència energètica. 
 

L’energia és un dels pilars bàsics de la societat moderna. Però, el seu consum comporta importants reptes econòmics, mediambientals i geoestratègics. Per aquest motiu es busca la reducció del seu consum i la transició cap a fonts energètiques més renovables. L’edificació té un paper fonamental en aquesta transició. Amb aquesta finalitat s’acaba de publicar una modificació del CTE, amb la qual s’implementen els criteris de disseny per a disposar d’edificis de consum d’energia gairebé nul. No obstant això, si es vol obtenir una reducció del consum energètic important cal actuar en els edificis existents mitjançant la rehabilitació energètica. Aquesta és la finalitat que persegueix la Directiva 2018/844 d’eficiència energètica..

Programa:  
17:00h

Manual energètic de façanes i manual energètic de cobertes. Josep Solé i Bonet, arquitecte tècnic. Autor del manual energètic de façanes i manual energètic de cobertes del CAATEEB

17:30h

Noves eines informàtiques del CAATEEB. Jordi Marrot i Ticó, Arquitecte tècnic. Responsable de la unitat de rehabilitació i medi ambient del CAATEEB

18:00h

Torn obert de preguntes

Video de la jornada

dimarts , 28 d' abril de 2020  
  de 17 a 18:30h
  vídeo conferència
gratuïta, prèvia inscripció