28/04/2020
Pràctica professional  

 Presto 2020: una versió a prova de futur- 

Delegació del Bages - Berguedà - Anoia – Manresa 
La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia a Manresa organitza un espai empresa a càrrec de l'empresa ÀBAC consultors del Vallès, SLU, on ens presentaran el programa Presto 2020. 
 

Presto és el programa integrat de gestió del cost i temps orientat a BIM pera edificació i obra civil que compren les diferents necessitats de tots els agents que intervenen en totes les fases:

 • Professionals que redacten projectes
 • Directors d’execució d’obres i Project managers
 • Empreses constructores i promotores

Cost-It , Plan-It i Build-It són les eines de Presto per a cada etapa del projecte

Programa

 1. Presto en general
  1. Reestructuració del pressupost
  2. Altres millores: interfície i funcionalitat
 2. Presto per a grans usuaris
  1. Exportació i importació SQL
  2. Presto Server / 64 bits
 3. Cost-It
  1. Duplicació de tipus
  2. Personalització: exemples
 4. Planificació per a usuaris no BIM
  1. Millores d’amidaments i tasques
  2. Diagrames d’espai-temps
 5. Plan-It
  1. Activitats de desmuntatge
 6. Execució per a usuaris no BIM
  1. Avanç per activitats
 7. Build-It
  1. Comparació entre planificació i realitat

Ponent de la sessió: Vicens Sala Pascual (Formador certificat). ÀBAC Consultors del Vallès, SLU (Distribuïdor autoritzat)

dimarts , 28 d' abril de 2020  
  de 15:00 a 17:00
  Plana de l'Om, 6 · Manresa
Gratuït