05/05/2022
Pràctica professional  

 ESPAI EMPRESA: SIKA Rehabilitació de façanes i cobertes 

CAATEEB - Barcelona 
Jornada adreçada als tècnics encarregats de la rehabilitació d'edificis 
 

La situació actual dels nostres edificis posa de manifest l'escàs nivell d'aïllament i rehabilitació d'aquests i, com a conseqüència, uns consums excessius d'energia i uns habitatges envellits. Sika està compromesa en el desenvolupament de solucions sostenible, a l'àrea de l'edificació, tant per a façanes com per a cobertes que posen el focus a maximitzar l'estalvi energètic i millorar les condicions de les llars.

Entre les diferents actuacions podem optar per una solució òptima com són els Sistemes d'Aïllament Tèrmic per l'Exterior (SATE), que permeten conformar o rehabilitar l'envolupant tèrmica de l'edifici i promoure una qualificació energètica alta, dotant a més la façana d'un acabat decoratiu i acord amb les necessitats

Les cobertes estan exposades cada dia a condicions extremes amb què es poden malmetre i deteriorar-se amb el temps. És la zona més crítica d'un edifici que protegeix els usuaris i l'interior i ha d'estar ben seleccionada, ben dissenyada i ben instal·lada perquè sigui duradora sense errors.

Ponents de la sessió : Gema Blanco Rodriguez (Enginyera de producte) i Mónica Sangil García (Enginyera de producte).

Documentació de la jornada​​​​​

Amb el suport de

dijous , 5 de maig de 2022  
  De 15:00 a 18:30 hores
  Sala Actes CAATEEB
Gratuït per col.legiats i no col.legiats