19/09/2019
Pràctica professional  

 ITE. Resol els teus dubtes 

Delegació del Vallès Occidental – Terrassa 
La Delegació del Vallès Occidental organitza una jornada per a tècnics sobre la Inspecció Tècnica d'Edificis segons el D67/2015, funcionament de l'eina telemàtica de l'Agència de l'Habitatge i aclariment de dubtes. 
 

En aquesta jornada es mostrarà un exemple d’Informe d'Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE), realitzat amb l'eina telemàtica habilitada per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i resoldrem els dubtes que pugueu tenir sobre la seva realització.

Programa de la jornada

  • Conceptes bàsics
  • Model normalitzat ITE: generador
  • Sol·licitud d'emissió del certificat d'aptitud
  • El programa de rehabilitació
  • Els informes de verificació técnica
  • El llibre de l'edifici
  • Proposta d'honoraris
A càrrec de:

Jordi Marrot i Ticó, Arquitecte Tècnic de la Unitat de Rehabilitació i Medi Ambient del CAATEEB

dijous , 19 de setembre de 2019  
  De 9.30h a 13.30h
  Colom, 114 · Terrassa
Gratuït