24/02/2022
Pràctica professional  

 Sessió informativa Màster en Rehabilitació 

CAATEEB - Barcelona 
Coneix el contingut del Màster en Rehabilitació de mà dels seus directors acadèmics. 
 

La rehabilitació i el seus diferents nivells, diagnosi prèvia, reparació, restauració i/o eficiència energètica de l’envolupant i instal·lacions, esdevé un dels àmbits de treball i recerca que a tots els tècnics relacionats amb el sector de l’edificació vincula d’una manera cada vegada més important.

L'objectiu d'aquest Màster és consolidar la capacitat de diagnosi i la pràctica de la rehabilitació, millorant els fonaments teòrics i fomentant els coneixements adquirits gràcies al treball en equip, la resolució de casos i el projecte final.

La sessió informativa serà impartida per

Marc Seguí

Arquitecte. Professor d'ETSAB-UPC. Soci de Seguí Arquitectura, SLP. Director acadèmic del màster.

Josep Linares

Arquitecte tècnic col·legiat. Director UO de Rehabilitació i Millora de l’Habitatge de l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya. Director acadèmic del màster.
dijous , 24 de febrer de 2022  
  Dijous de 18 a 19h
  Videoconferència
Gratuït