03/02/2021
Pràctica professional  

 Sessió informativa Postgrau Coordinador de Seguretat i Salut en la Construcció 

CAATEEB - Barcelona 
Coneix el contingut del Postgrau Coordinador de Seguretat i Salut en la Construcció de mà del seu director acadèmic. 
 

Des de l'aparició de l'RD 1627/97 es va implantar una figura professional específica, el Coordinador de Seguretat.

El Coordinador de Seguretat és el professional competent que té cura del compliment per part dels contractistes del que s'estableix en el Pla de Seguretat i Salut de l'obra. Avalua els riscos que es presenten a l'obra i l'idoneïtat de les solucions i alternatives proposades pel contractista. Ha de saber motivar als actors del fet constructiu per integrar la seguretat en el procés de disseny i d'execució de les obres i organitzarà la coordinació d'activitats empresarials entre les diferents empreses concurrents.

Postgrau homologat per L’Agència de Certificació Professional, ACP, per l’accés a la certificació professional com a Coordinador de Seguretat i Salut

La sessió informativa serà impartida per

Ezequiel Bellet

Arquitecte tècnic col·legiat. Coordinador de seguretat. Director acadèmic del postgrau.
dimecres , 3 de febrer de 2021  
  De 18 a 19 h
  Videoconferència
Gratuït