08/10/2020
Pràctica professional  

 Sessió informativa Postgrau Patologia i Estudi estructural de construccions 

CAATEEB - Barcelona 
Antoni Paricio, director acadèmic del Postgrau de Patologia i Estudi Estructural de construccions existents us presentara el programa del curs. 
 

La patologia i l’estudi de construccions existents és un camp molt ampli en el que és difícil sistematitzar unes pautes d’actuació, ja que cada cas té una transcendència i uns condicionants diferents.

El curs, que s'impartirà a Barcelona, pretén donar unes indicacions de caràcter genèric, que puguin servir de referència a l’hora de plantejar què cal fer quan se’ns presenta una patologia i realitzar una correcta diagnosi dels edificis.

El Postgrau de Patologia i estudi estructural de construccions existents és una formació encaminada essencialment a les feines d’inspecció in situ i als assaigs, ja que són les tasques que amb més freqüència ha de desenvolupar un Arquitecte tècnic, però també es fa al·lusió a la resta dels aspectes que completen l’estudi d’una construcció existent.

La proposta es centra en els danys i estudis relacionats amb l’estructura d’una construcció i el seu comportament.

dijous , 8 d' octubre de 2020  
  De 18:00 a 18:30
  Plataforma Zoom
Gratuït