03/11/2021
Pràctica professional  

 Sessió informativa Postgrau Patologia i Estudi estructural de construccions 

CAATEEB - Barcelona 
Sessió informativa Postgrau de Patologia i Estudi estructural de construccions existents 
 

La patologia i l’estudi de construccions existents és un camp molt ampli en el que és difícil sistematitzar unes pautes d’actuació, ja que cada cas té una transcendència i uns condicionants diferents.

El Postgrau de Patologia i estudi estructural de construccions existents és una formació encaminada essencialment a les feines d’inspecció in situ i als assaigs, ja que són les tasques que amb més freqüència ha de desenvolupar un Arquitecte tècnic, però també es fa al·lusió a la resta dels aspectes que completen l’estudi d’una construcció existent.La proposta es centra en els danys i estudis relacionats amb l’estructura d’una construcció i el seu comportament.

Pots consultar el programa del postgrau fent clic aqui

Ponent de la sessió

Rafael Capdevila

Antoni Paricio 

Doctor Arquitecte i Arquitecte tècnic col·legiat. Professor de l'ETSAV-UPC.
dimecres , 3 de novembre de 2021  
  Dimecres de 19 a 20h
  Videoconferència (zoom)
Gratuït