21/01/2021
Pràctica professional  

 Taller: Inici d'activitat professional 

CAATEEB - Barcelona 
El CAATEEB organitza un taller pràctic adreçat als recents col·legiats que volen iniciar-se com a professionals el proper dijous 21 de gener 
 

Programa

 • Modalitats d’exercici de la professió d’arquitecte tècnic (16:00 a 16:45)
  • Exercir com a lliberal
  • Exercir mitjançant una societat professional
  • Exercir com a assalariat
  • Exercir com a funcionari, interí o vinculat a una Administració Pública
 • El visat: com tramitar-lo (16:45 a 17:30)
 • Recursos tècnics (17:30 a 18:15)
  • Recursos de control de qualitat
  • Les normes UNE
  • La legislació i normativa
  • El fons documental
  • El Plecinstant
  • Els documents a l’abast
 • La Responsabilitat Civil i la Previsió Social Obligatòria: opció RETA o PREMAAT (18:15 a 19:00)
  • La responsabilitat civil del treballador
  • Què és o la seva obligatorietat
  • Tipus d’assegurança
  • Entitats asseguradores que ho ofereixen
  • Mútua Alternativa de la Seguretat Social (PREMAAT i RETA)
   • Què és?
   • Com funciona?
   • Què garanteix?
   • Aspectes diferenciadors entre PREMAAT i RETA
dijous , 21 de gener de 2021  
  de 16 a 19 hores
  Video conferència zoom
Gratuït