11/03/2021
Pràctica professional  

 Taller: Inici d'activitat professional 

CAATEEB - Barcelona 
El CAATEEB organitza un taller pràctic adreçat als recents col·legiats que volen iniciar-se com a professionals el proper dijous 11 de març 
 

Programa

1.16:00 a 16:45 hores La responsabilitat civil i la previsió social obligatòria: opció :RETA o HNM-PREMAAT

1.1 La responsabilitat civil del treballador

     Què és o la seva obligatorietat

     Tipus d’assegurança

       Entitats asseguradores que ho ofereixen

  1.2 Mútua Alternativa de la Seguretat Social (HNM-PREMAAT i RETA)

      Què és?

      Com funciona

      Què garanteix?

   Aspectes diferenciadors entre HNM-PREMAAT i RETA

   2. 16:45 a 17:30 hores Modalitats d’exercici de la professió d’Arquitecte Tècnic

       Exercir com a lliberal

       Exercir mitjançant una societat professional

       Exercir com a assalariat

       Exercir com a funcionari, interí o vinculat a una Administració Pública

   3.17:30 a 18.15 hores El visat: Com tramitar-lo

   4.18:15 a 19:00 hores Recursos Tènics

        Recursos de control de qualitat

        Les normes UNE

        La legislació i normativa

        El fons documental

        El Plecinstant

         Els documents a l’abast

     dijous , 11 de març de 2021  
       de 16 a 19 hores
       Video conferència zoom
     Gratuït