29/09/2020
Pràctica professional  

 Taller: Inici d'activitat professional 

CAATEEB - Barcelona 
El CAATEEB organitza un taller pràctic adreçat als recents col·legiats que volen iniciar-se com a professionals el proper dimarts 29 de setembre 
 

Programa

 1. El visat: com tramitar-lo
 2. Recursos tècnics
  1. Recursos de control de qualitat
  2. Les normes UNE
  3. La legislació i normativa
  4. El fons documental
  5. El Plecinstant
  6. Els documents a l’abast
 3. La Responsabilitat Civil i la Previsió Social Obligatòria: opció RETA o PREMAAT
  1. La responsabilitat civil del treballador
  2. Què és o la seva obligatorietat
  3. Tipus d’assegurança
  4. Entitats asseguradores que ho ofereixen
 4. Mútua Alternativa de la Seguretat Social (PREMAAT i RETA)
  1. Què és?
  2. Com funciona?
  3. Què garanteix?
  4. Aspectes diferenciadors entre PREMAAT i RETA
 5. Modalitats d’exercici de la professió d’arquitecte tècnic
  1. Exercir com a lliberal
  2. Exercir mitjançant una societat professional
  3. Exercir com a assalariat
  4. Exercir com a funcionari, interí o vinculat a una Administració Pública
dimarts , 29 de setembre de 2020  
  de 16 a 19 hores
  Video conferència
Gratuït