28/10/2021
Pràctica professional  

 Taller: Inici d'activitat professional 

CAATEEB - Barcelona 
El CAATEEB organitza un taller pràctic adreçat als recents col·legiats que volen iniciar-se com a professionals el proper dijous 28 d'octubre 
 

Programa

1.16:00 a 16:45 hores Recursos Tènics

     Recursos de control de qualitat

     Les normes UNE

     La legislació i normativa

     El fons documental

     El Plecinstant

     Els documents a l’abast

2. 16:45 a 17:30 hores La responsabilitat civil i la previsió social obligatòria: opció RETA o HNM-PREMAAT

2.1 La responsabilitat civil del treballador

     Què és o la seva obligatorietat

     Tipus d’assegurança

       Entitats asseguradores que ho ofereixen

  2.2 Mútua Alternativa de la Seguretat Social (PREMMAT i RETA)

       Què és?

       Com funciona

       Què garanteix?

      Aspectes diferenciadors entre PREMMAT i RETA

   3. 17:30 a 18.15 hores Modalitats d’exercici de la professió d’Arquitecte Tècnic

        Exercir com a lliberal

       Exercir mitjançant una societat professional

       Exercir com a assalariat

       Exercir com a funcionari, interí o vinculat a una Administració Pública

    4. 18:15 a 19:00 hores El visat: Com tramitar-lo

     dijous , 28 d' octubre de 2021  
       de 16 a 19 hores
       Video conferència zoom
     Gratuït