12/11/2021
Pràctica professional  

 Visita a les obres de la Canònica Romànica i l'Escrivania de la Catedral de Vic 

Delegació d'Osona-Moianès – Vic 
La Delegació d'Osona organitza per al proper 12 de novembre una visita tècnica a les obres de la Canònica Romànica i de l'Escrivania de la Catedral de Sant Pere de Vic 
 

OBRES DE RESTAURACIÓ DE LA CATEDRAL DE SANT PERE DE VIC

Les obres d’aquesta part han estat finalitzades recentment i s’explicarà com s’ha desenvolupat tot el procés de rehabilitació.

El projecte és conseqüència del conveni establert entre el Ministeri de Foment i el Bisbat de Vic per restaurar diferents parts de la catedral de Sant Pere de Vic, dins el programa Episcopus 2015-2018.

Les actuacions s’han concretat en els àmbits següents:

 • Restauració de la capella barroca de Sant Bernat Calbó.
 • Rehabilitació integral de l'edifici de l'Escrivania i la sala barroca de sobre la sagristia.
 • Restauració de les façanes nord: capella de S. Bernat, galeria nord i casa de l'Escrivania; les façanes de llevant del carrer dels Dolors; la façana de migdia del carrer Albergueria i de les façanes de les capelles de l'est del claustre: part gòtica i part neoclàssica.
 • Renovació de les cobertes dels àmbits esmentats.


CANÒNICA ROMÀNICA

L’objectiu de les obres de la Canònica és posar en valor els espais arquitectònics romànic i barroc, mantenint les restes trobades a les excavacions realitzades, adequant-ho perquè sigui un espai visitable i permetre puntualment que s’hi puguin desenvolupar actes culturals de petit format. Les obres d’aquest àmbit es troben paralitzades temporalment.

L’actuació es concreta en els següents espais:

 • Àmbit interior de la planta baixa del que s’anomena Canònica romànica.
 • Àmbit interior de la planta baixa a sota de la Capella de la Rodona.
 • Rampa d’accés des del claustre inferior fins al nivell de sota la Capella de la Rodona.
 • Via d’evacuació per l’espai exterior de llevant fins al carrer Albergueria.

La visita anirà a càrrec de:

 • Rafael Vila Rodríguez, Dr. Arquitecte, projectista i director de les obres.
 • Marc Manubens Mayans, Arquitecte tècnic, director d’execució d’obres i coordinador de seguretat.

Amb la presència de:

 • Mn. Josep Mª Riba, Director del Museu Episcopal de Vic, de l’Albergueria i Delegat Episcopal per al Patrimoni Cultural.


Empresa constructora : Urcotex Immobiliaria, S.L.U.

Encarregat: Carles Ribé

Cap d’obra: Jordi Farreras

divendres , 12 de novembre de 2021  
  De les 12:00h a les 13:30h.
  A les 11:45h – C/ Cloquer, 2 (davant l'edifici de l'Escrivania)
Activitat gratuïta