30/04/2021
Pràctica professional  

 Visita a les obres de l'Escrivania de la Catedral de Vic 

Delegació d'Osona-Moianès – Vic 
La Delegació d'Osona i el Moianès organitza per al proper 30 d'abril una visita tècnica a les obres de rehabilitació de l' Escrivania de la Catedral de Sant Pere de Vic 
 

Obres de restauració de la Catedral de Sant Pere de Vic

El projecte és conseqüència del conveni establert entre el Ministeri de Foment i el Bisbat de Vic per restaurar diferents parts de la catedral de Sant Pere de Vic, dins el programa Episcopus 2015-2018.

Les actuacions es concreten en els àmbits següents:

  • Restauració de la capella barroca de Sant Bernat Calbó.
  • Rehabilitació integral de l'edifici de l'Escrivania i la sala barroca de sobre la sagristia.
  • Restauració de les façanes nord: capella de S. Bernat, galeria nord i casa de l'Escrivania; les façanes de llevant del carrer dels Dolors; la façana de migdia del carrer Albergueria i de les façanes de les capelles de l'est del claustre: part gòtica i part neoclàssica.
  • Renovació de les cobertes dels àmbits esmentats.

IMPORTANT! Cal portar casc durant la visita d'obra i mascareta

La visita anirà a càrrec de:

  • Mn. Josep Mª Riba, Director del Museu Episcopal de Vic, de l’Albergueria i Delegat Episcopal per al Patrimoni Cultural
  • Rafael Vila Rodríguez, Dr.Arquitecte, projectista i director de les obres.
  • Marc Manubens Mayans, Arquitecte tècnic, director d'execució d'obres i coordinador de seguretat

Equip redactor:

L’equip redactor del projecte està dirigit pel Dr. Arquitecte D. Rafael Vila Rodríguez amb la col·laboració dels arquitectes Lluís Pujol, Alba Romera, Paola Acevedo, María García en la part tècnica y la Sra. Núria Ortells i Sra. Margarita Huerta en la part de gestió y producció.

Direcció d’obres: Rafael Vila Rodríguez, Dr. Arquitecte.
Direcció d’execució d’obres: Marc Manubens Mayans, Arquitecte tècnic.
Coordinació de seguretat i salut : Marc Manubens Mayans, Arquitecte tècnic.
Empresa constructora : Urcotex Immobiliaria, S.L.U.
Encarregat: Jordi Farreras
Cap d’obra: Carles Ribé

divendres , 30 d' abril de 2021  
  De les 11:00h a les 13:00h.
  A les 10:45h – C/ Cloquer, 2 (davant l'edifici de l' Escrivania)
Activitat gratuïta