17/09/2020
Pràctica professional  

 Projectes tècnics: Accessibilitat 

CAATEEB - Barcelona 
Perquè puguis estar al dia en els temes més rellevants de la professió, aquest dijous tindrà lloc el webinar sobre Projectes tècnics: Accessibilitat 
 

En aquest nou webinar, explicarem com redactar projectes tècnics sobre accessibilitat en edificis existents, on es recull la legislació aplicable i els recursos normatius que es poden emprar per poder justificar una intervenció. 

Identificarem les condicions exigides per diferents normatives segons els elements afectats, i explicarem com justificar-les. També farem un repàs de l’aplicació d’aquestes normatives als e-projectes.

 

Jaume Arbós, consultor tècnic de l’Assessoria tècnica del CAATEEB.   

Montserrat Leal,  Tècnica Verificadora Idoneïtat Tècnica del CAATEEB

dijous , 17 de setembre de 2020  
  A les 18:00h
  Plataforma Zoom
Gratuït