06/05/2021
Pràctica professional  

 Com preparar la visita per fer la ITE 

CAATEEB - Barcelona 
Perquè puguis estar al dia en els temes més rellevants de la professió, aquest dijous tindrà lloc el webinar sobre com preparar la visita per fer la ITE 
 

La ITE és un sistema de control periòdic dels edificis d'habitatges, per a verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles. Consisteix en una inspecció visual realitzada per un tècnic competent, que té per objecte determinar l'estat de l'edifici en el moment de la inspecció i orientar els propietaris en les actuacions que cal realitzar, per complir el deure de conservació i manteniment. 

La multiplicitat de situacions en les que es pot trobar el tècnic que ha de realitzar una ITE, pot ser molt diversa. En aquest Webinar es donaran algunes pautes que us ajudarar a preparar la visita per a la redacció de la ITE i es facilitarà una plantilla (segons model normalitzat), que ha desenvolupat el CAATEEB per a poder registrar les dades de camp el mateix dia de la inspecció. 

Ponent de l'activitat

Rosa López

Rosa López

Consultora tècnica de l'àrea tècnica del CAATEEB
dijous , 6 de maig de 2021  
  A les 18:00
  Plataforma Zoom
Gratuït per col·legiats